Hanke vammaisten pääsyn helpottamiseksi rakennukseen

Hankeorganisaatiomme on kehittänyt hankkeen vammaisten pääsy liikuntarajoitteiset ihmiset Business Centre -rakennukseen.

 ODI-hanke

Suunnittelutoimenpiteet vammaisten esteettömyyden varmistamiseksi

Toimenpiteet vammaisten ja vähän liikkuvien väestöryhmien esteettömyyden varmistamiseksi toteutetaan Venäjän federaation kaupunkisuunnittelulain 48 artiklan 12 osan 10 kohdan mukaisesti, liittovaltion laki nro 384-FZ, 30.12.2009.

Nämä toimenpiteet, joilla varmistetaan vammaisten esteettömyys, on kehitetty hotelli- ja liikekompleksin hanketta varten, jossa on maanalainen pysäköintialue (jossa on mekaaninen pysäköinti- ja pysäköintilaitos). Niihin sisältyvät asuinympäristön suunnittelussa tarvittavat elementit, joissa otetaan huomioon vammaisten ja pienten liikkuvien väestöryhmien (MSH) tarpeet ja jotka koskevat yleissuunnitelman ja piha-alueiden kehittämistä.

Maanalainen pysäköintialue vammaisille

Pysäköintitalon sisäiseen pohjaratkaisuun sisältyy 10 m/m vammaisten pysäköintipaikkoja 1. maanalaisella tasolla, joista 8 m/m on moottoripysäköintipaikkoja.

Vammaisten tarpeiden huomioon ottamiseksi tällä tasolla on hissit (hissiaula on vammaisten turva-alue) ja portaat (vähintään 1,2 metriä leveät), jotka on sijoitettu siten, että evakuointireitti kauimmaisesta pisteestä savuttoman turva-alueen ovelle on suunniteltu saavutettavaksi vaaditussa evakuointiajassa. Osana suunnittelua on laadittu paloturvallisuustoimenpiteitä koskeva osio, jossa kuvataan, miten vammaiset evakuoidaan ja lasketaan paloriskit mallintamalla tilanne.

Suunnitelmassa on varauduttu vammaisten evakuointiin pysäköintialueelta SNiP59:n 5.2.27 kohdan vaatimusten mukaisesti. 5.2.27 SP59.13330.2012: 

- osastolla 1 - hissiaulaan (4m/m alle 15 metrin etäisyydellä hissiaulan ovesta);

- osastolla 2 - hissin aulassa, joka on samalla vammaisten turva-alue, josta jäsenvaltiot voivat evakuoida pidemmässä ajassa (vaadittu evakuointiaika, SP 59.13330.2012, lauseke 5.2.27). Turvavyöhykkeelle johtavat reitit on merkitty evakuointimerkillä E 21 GOST R 12.4.026, s.5.2.30.13330.2012 mukaisesti.

Maanalaisessa 2. kerroksessa vammaiset eivät voi olla läsnä.

 

Rakennuksen maanpäällinen osa IMHS:n kannalta.

Ensimmäisen maanpäällisen tason yläpuolella monipuolisten erityisryhmien pääsy on suunniteltu rakennuksen länsipuolelle luiskan (enimmäiskaltevuus enintään 1:16) tai ulkoportaiden avulla. Ulkopuolisilla portailla ja luiskilla on käsijohteet ottaen huomioon kiinteitä tukilaitteita koskevat tekniset vaatimukset (SP 59.13330-2012:n lauseke 5.1.2). Tämän jälkeen vammainen henkilö menee sisäpihalle ja sen jälkeen rakennuksen toimisto-osan aulaan tai hotellin aulaan (vastaanotto). Auloissa on hissit, jotka on suunniteltu muun muassa liikuntarajoitteisten kuljettamiseen.

Sisäänkäyntiovien leveyden on oltava vähintään 1,2 metriä. Evakuointireittien ovien leveyden on oltava vähintään 0,9 metriä (PB 59.13330-2012, s.5.2.25). Käytävien leveyden, mukaan lukien pyörätuolin käyttäjän kulkuväylä, on oltava vähintään 1,8 metriä ja muussa tapauksessa vähintään 1,5 metriä. 

Liikuntarajoitteisten evakuointireittien valaistusta lisätään yhdellä askelmalla. Vammaisten turva-alueen ja ilmalukkojen väliset seinät on varustettu palonkestävyysluokituksella. REI 90, laatat vähintään REI 60. Vammaisten turva-alueen (hissiaula) sisäänkäynnin eteishallin mitoituksessa on otettu huomioon pyörätuolin 180 asteen käännös (pituus 0,8 m); käännöksen halkaisija on 1,4 m (SP 59.13330-2012, kohta 5.2.1).

Ovien edessä olevien alueiden mitat ovat vähintään 1,5 m x 1,5 m, ja pyörätuolin kääntymissäde on vähintään 1,4 m.  Ensimmäisessä kerroksessa auloissa on vähintään 1,65 metriä leveät ja 1,8 metriä syvät WC-tilat (SP 59.1330-2012 lauseke 5.3.3). Saniteettitilojen ovet avautuvat ulos. Näiden tilojen ovet on varustettava erityisillä 1,3-1,4 metrin korkeudella olevilla helpotuskylteillä, ja sisäänkäynnin yläpuolelle on asennettava vilkkuva valoilmoitus, joka aktivoituu, kun saniteettitilojen sisällä olevaa paniikkipainiketta painetaan.

Vammaisten henkilöiden tarpeiden täyttämiseksi ja heidän esteettömän pääsynsä varmistamiseksi hotelli- ja liikekompleksin seuraavissa kerroksissa on seuraavat tilat:

- Vammaisten liikkumista varten pystysuunnassa (kerroksesta toiseen) on hissit, joiden hytin vähimmäismitat ovat 1,5х1,7 m (SP 59.13330-2012, kohta 5.2.18), ja portaat, joiden leveys on 1,35 m, ja portaiden korkeus on 0,9 m;

- niiden käytävien leveyden, joita pitkin jäsenvaltiot voivat liikkua molempiin suuntiin, on oltava vähintään 1,8 metriä (SP 59.13330-2012, kohta 5.2.10) ja muissa tapauksissa vähintään 1,5 metriä;

- vammaisten henkilöiden kulkuväylien ovet sijaitsevat huoneessa, jonka vapaan leveyden on oltava vähintään 0,9 m (kun 15 vammaista henkilöä on läsnä samanaikaisesti), muissa tapauksissa vähintään 1,2 m (SP59.13330-2012 lauseke 5.2.25), ovet ovat yksitoimisia ja niissä on lukot "auki"- tai "kiinni"-asennossa.

- lattian alueilla, jotka ovat vammaisten henkilöiden liikeradalla hissihallien, hissien ja portaikkojen edessä, vähintään 0,6 m:n kaarevilla alueilla on tuntopinta tai maalattu pinta (SP 59.13330-2012 s. 5.2.30).

- rakennuksen ja alueen esteettömät osat on merkitty kansainvälisillä esteettömyysmerkinnöillä (rakennuksen sisäänkäynnit, yhteiset wc:t, portaat, hissit, pysäköintipaikat jne.).


- visuaalinen informaatio sijoitetaan kontrastiselle taustalle 1,5 metrin korkeudelle lattiasta. 

Alue. 

Yleissuunnitelman ratkaisun alueella maisemointi ja helpotuksen järjestäminen tarjoaa toimintaa, jolla varmistetaan vähän liikkuvan väestön täysipainoinen toiminta ottaen huomioon sääntelyasiakirjojen vaatimukset.

Jalankulkureitit

Kävelyteiden leveys СП 59.13330-2012 s. 4.1.7, on: pääväylä (kaksisuuntainen) - yli 2,0 m. Jalkakäytävien ylitys tapahtuu samalla tasolla.

Kävelyteiden ja jalkakäytävien kaltevuudet ovat:

 - pitkittäinen 5 prosenttia,

 - Päällyste on tasainen, eikä siinä käytetä karkearakenteisia materiaaleja.

Päällyste on tasainen, eikä siinä käytetä karkearakenteisia massamateriaaleja. Jalkakäytävät on kova liukumaton pinta, ja ne on suunniteltu asfalttibetonista tai päällystelaatoista. Laattojen välisten saumojen paksuus on enintään 15 mm. Kulkuväylien reunoilla olevien reunakivien korkeus on vähintään 50 mm.

Jalkakäytävien ja ajoradan risteyskohdissa olevien reunakivien korkeusero sekä reunakivien, nurmikoiden ja istutettujen alueiden reunakivien korkeusero jalankulkuväylien vieressä ei saa ylittää 25 mm. 

Vedenpidätysverkot on asennettava samaan tasoon päällysteen pinnan kanssa. Paikoissa, joissa on pääsy ajoradalle, julkisen liikenteen pysäkeille, muutetaan polkujen ja jalkakäytävien päällysteen rakennetta ja väriä.

Vieraille on tarjolla pysäköintipaikkoja. Vammaisten ajoneuvojen pysäköintipaikat merkitään ja osoitetaan erityisillä symboleilla. Sokeille ja kuuroille kansalaisille asennetaan liikennemerkkejä ja ilmoitustauluja, joissa on kontrastisymbolit.

Jalankulkureittien jalkakäytävällä olevat haptiset laitteet, joilla on varoitustoiminto, sijoitetaan vähintään 0,8 metrin etäisyydelle vaarallisen osuuden tai liikennesuunnan muutoksen, sisäänkäynnin tai sisäänkäynnin alkamisesta. Kosketusnauhan leveys on 50-60 cm.

Sisäänkäyntien esteettömyys liikuntarajoitteisille henkilöille

Ulkosisäänkäynnit ovat maanpinnan tasolla, jotta pyörätuolin käyttäjät mahtuvat sisään. Ulkopuolisilla luiskilla ja portailla on käsijohteet, jotka sijaitsevat molemmin puolin 0,9 metrin korkeudella portaiden osalta ja 0,9 ja 0,7 metrin korkeudella luiskien osalta (SP 59.13330.1, 4.1.15, 5.1.1) GOST R 51261 -standardin mukaisesti.

Portaiden tai luiskan sisäpuolella oleva käsijohde on suunniteltu siten, että se on jatkuva koko korkeudeltaan. Kaiteen päädyt ovat 0,3 m pidemmät kuin marssi. Luiskissa ja luiskissa on liukumaton pinta. Luiskan leveys vapaana on vähintään 0,9 m. 

Luiskan nousun alku- ja loppupäässä on vähintään 1,5 metrin syvyiset ja leveät korokkeet. Vaakasuoran alustan leveys varmistaa, että pyörätuoli voi kääntyä 90 ja 180 astetta (PB 59.13330-2012, kohta 4.1.15).

Ulkoisen luiskan kaltevuus on enintään 1:16. Luiskan ja laiturien reunoilla on 10 cm korkea suojakaide. Vaakasuorien pintojen, joiden korkeusero on yli 0,45 m, reunoilla on sama reuna kepin tai jalkojen liukastumisen estämiseksi.

Sisäänkäyntialueilla sisäänkäynneillä on katokset ja viemärit. Pyörätuolien ulkosisäänkäyntitasanteiden kääntymisalueiden halkaisija on vähintään 1,8 metriä.  Sisäänkäyntioven vapaa leveys ( CП

Vammaisten evakuointireitit rakennuksesta

Polkujen lattia-alueilla, 0,6 metriä oviaukkojen ja portaiden ja luiskien sekä hissien sisäänkäyntien edessä, ennen kulkuväylille kääntymistä, on varoittava uritettu pinta, jonka avulla vähemmän liikkuvat väestöryhmät voivat tunnistaa esteet suoraan jaloillaan tai kävelykepillä.

Nämä lattiamerkit työntyvät 7 mm lattiapäällysteen pinnan yläpuolelle. Tuntokaistaleina voidaan käyttää kumimattoja ja nukka-alustoja (nukka korkeintaan 1,3 cm), joiden reunat on kiinnitetty tukevasti.
Portaiden ylä- ja alapäässä on vähintään 0,6 metrin levyinen tuntoraita, jonka voi tuntea jalalla tai kepillä portaiden alussa (StP 59.13330-2010, kohta 5.7.9). Turvallisuussyistä portaiden ensimmäinen ja viimeinen porras koko leveydeltään (tai reunaltaan) on merkittävä kirkkaankeltaisella raidalla. Maanalaisessa pysäköintilaitoksessa olevien tuntokaistaleiden sijainnit on merkitty tämän jakson liitteenä oleviin suunnitelmiin.

Hankkeessa SP 59.13330.2012, par. 5.2.20, 5.2.14, GOST R 52875 säädetään seuraavaa:

- Kerrosnumeron kohokuvioidut symbolit asennetaan hissihalleihin, hissien ohjauspaneeleihin, portaisiin ja portaiden kaiteisiin;

hissin liikkeestä annetaan äänimerkkejä;

kuvamerkkien ja varoitusmerkkien asentaminen;

hissin hätä- ja varoitushälytyslaitteiden valomerkinantolaitteiden asennus (GOST R 51631); hissin liikkeestä kertovien valomerkkien asennus.