Liikekeskuksen automaattisen palohälytysjärjestelmän suunnittelu

Suunnitteluorganisaatiomme on laatinut hankeasiakirjat  automaattinen palohälytysjärjestelmä rakennus Liikekeskus.

 automaattisen palohälytysjärjestelmän suunnittelu liikekeskukseen

APS-PALOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU

Maanalaisella pysäköintialueella sijaitsevan hotelli- ja liikekompleksin paloturvallisuustoimenpiteiden varmistamiseksi on suunniteltava automaattinen palohälytysjärjestelmä, joka on osoitteellinen ja analoginen,  mukaisesti.

järjestelmän avulla voidaan valvoa palotilanteen tilaa kohteen tiloissa, ja sen avulla voidaan jo varhaisessa vaiheessa tunnistaa tulipaloon liittyvät päätekijät, tuottaa asianmukaisia signaaleja teknisten laitteiden ohjaamiseksi palon leviämisen estämiseksi, evakuointireittien savuttamiseksi, varoitusjärjestelmän ja evakuoinnin ohjauksen sisällyttämiseksi ja tietojen siirtämiseksi rakennuksen 1. kerroksessa sijaitsevaan turvallisuus- ja palontorjuntajärjestelmien keskitettyyn valvontapisteeseen (turvallisuus- ja palontorjuntajärjestelmien keskitetty valvontapiste). Laitoksen automaattinen palohälytysjärjestelmä on suunniteltu siten, että:

 • palohälytyssilmukan liitäntäjohtojen ja paloilmoittimien valvonta;

 • hälytysten vastaanottaminen, kirjaaminen ja palohälytyssilmukan ja paloilmoittimien numeroiden purkaminen;

 • automaattisen vesisammutusjärjestelmän signaalien vastaanottaminen ja tallentaminen, suunnan numeron tulkitseminen;

 • lähettää palohälytyskeskukseen signaalit, jotka aktivoivat kasteluverhot;

 • Ilmoitus yleisen ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän automaattisesta sammuttamisesta ja palopeltien sulkemisesta;

 • Ilmastointi- ja lämpöverhojen automaattinen sammuttaminen AHU:lle;

 • Ilmoitus ilmastointilaitteistolle savunpoistojärjestelmän automaattisesta aktivoinnista, jolloin asianomaiset asento-ohjatut luukut avautuvat;

 • Signaalit AHU:lle ilmanpoistojärjestelmien automaattista aktivointia varten avaamalla asiaankuuluvat asentosäätöiset luukut;

 • Ohjauskomennot varoitus- ja evakuointijärjestelmän aktivoimiseksi;

 • Signaalien lähettäminen SPPA:lle hissin automaattista siirtämistä laskukerrokseen ja hissin lukitsemista ovien ollessa auki;

 • merkinanto SPPA:lle ACS:n sähkömagneettisten lukkojen vapauttamiseksi ihmisten evakuoimiseksi paloalueelta;

 • evakuointivalaistuksen automaattinen aktivointi SPPA:lle;

 • merkinanto SPPA:lle pysäköintialueen paloporttien sulkemiseksi;

 • Signaalien lähettäminen SPPA:lle yleiseen ohjauspaneeliin;

 • paikallisten sammutuslaitteistojen palohälytysten vastaanotto- ja ohjauslaitteiden signaalien vastaanottaminen;

 • palontorjuntasignaalien automaattinen aktivointi.

Tulipalosignaali on siirrettävä automaattisesti valtion palolaitoksen piiritoimiston keskusvalvontakeskukseen jollakin seuraavista tavoista:

 • erillisen puhelinlinjan kautta;

 • Radiokanavan avulla.

Menetelmät ja laitteet palosignaalin lähettämiseksi keskusvalvontakeskukseen on määriteltävä RD-vaiheen teknisten olosuhteiden mukaan.

Automaattisen palohälytysjärjestelmän tekniset ratkaisut

Automaattinen palohälytysjärjestelmä on osa SIMPLEX-laitteisiin perustuvaa integroitua paloturvallisuusjärjestelmää, johon kuuluu myös ilmoitus- ja evakuoinninhallintajärjestelmä sekä paloautomaatiojärjestelmä. Näiden laitteiden käyttö mahdollistaa yhtenäisen järjestelmän rakentamisen yhdelle laitteisto- ja ohjelmistoalustalle, joka sisältää kaikki palontorjuntajärjestelmät ja jossa laitteiden välinen tiedonsiirto tapahtuu yhden protokollan avulla.

Tämä ratkaisu tarjoaa joustavuutta ja modulaarisen arkkitehtuurin periaatteen, joka mahdollistaa järjestelmän muuttamisen ja parantamisen mahdollisimman pienin työvoimakustannuksin ja ratkaisee monenlaisia tehtäviä. SAPS-järjestelmän tärkein perussolmu, joka käsittelee ja siirtää tietoja järjestelmän muiden laitteiden välillä, on vastaanotto- ja ohjausyksikkö (FCIS), sarja "4100U". Valvontakeskusten lukumäärä määräytyy rakennuksen palo-osastoihin jakamisen ja asennettujen laitteiden teknisten valmiuksien mukaan. Ohjauspaneelit asennetaan pienjännitepohjayksiköihin.

Linjan valvomiseksi oikosulkuerottimet asennetaan silmukan alkuun ja loppuun sekä silmukan siirtymiskohtiin kerroksesta toiseen. Silmukkaa valvotaan koko silmukan pituudelta käyttämällä ilmaisinalustoja, joissa on sisäänrakennetut oikosulkuerottimet. Alustat asennetaan 20 laitteen välein valmistajan suositusten mukaisesti. 

Automaattiset palohälytysjärjestelmät suojaavat rakennuksen kaikkia tiloja lukuun ottamatta tiloja, joissa on märkäprosessit, ilmanvaihtokammioita, pumppuhuoneita ja muita aputiloja, jos niissä ei ole palavia materiaaleja, B4- ja D-huoneita ja porrashuoneita (SP5.13130.2009, lisäys A, kohta A4). Maanalaisessa pysäköintihallissa ei ole STS:n mukaisesti automaattista palohälytintä.

Ainoastaan tekniset tilat ja huoltotilat sekä eteishissit palontorjuntayksiköiden kuljettamista varten on varustettu automaattisella palohälytysjärjestelmällä maanalaisen pysäköintihallin jokaisessa kerroksessa.

Alakaton takana oleva tila on varustettava SP 5.13130.2009:n taulukon A.2 mukaisilla savunilmaisimilla. Arviointikriteerinä on ehto, jonka mukaan valvonta-alueella olevien kaapeleiden palava massa on enintään 1,5 litraa juoksumetriä kohti. Arviointi perustuu hankkeen vierekkäisten osien tehtäviin. Alakaton taakse asennetut paloilmoittimet on varustettu optisilla etävalaisimilla (OSS). Automaattisten paloilmoittimien sijoittelu määräytyy SP 5.13130.2009:n vaatimusten mukaisesti, mutta vähintään 2 kappaletta huonetta kohti. Ilmaisintyypit määritetään lisäyksen M 5.13130.2009 suositusten mukaisesti.

Paloilmoittimen tyyppi valitaan huoneen käyttötarkoituksen ja sen palokuorman mukaan. Ilmaisimien sijoittelu täyttää palon havaitsemisen vähimmäisaikaa koskevan vaatimuksen. Paloilmoittimien välinen etäisyys on enintään puolet normaalista ja täyttää terveysmääräysten 5.13130.2009 kohdan 14.1 vaatimukset. Lämpöpaloilmaisimia käytetään suojaamaan tiloja, joissa savu ei liity tulipaloon (keittiöt jne.).

Kädessä pidettävät paloilmaisimet on asennettu poistumisreittien varrelle ja pysäköintialueiden palopostikaappien läheisyyteen. Palohälytysjärjestelmän kaapeloinnissa on käytettävä palonkestäviä kaapeleita. Palohälytysjärjestelmän ohjaussignaalit tuotetaan ohjelmoidun algoritmin mukaisesti, ks. lauseke 2.4. 2.4. 

Ehdotetun palohälytyslaitteiston koostumus

Automaattinen palohälytysjärjestelmä sisältää seuraavat laitteet:

asemalle;

oheislaitteet.

Palohälytysjärjestelmän asemalaitteisiin kuuluvat:

"4100-9211" - palohälytysohjauspaneeli, joka sisältää:

pääohjain, jossa on käyttöliittymä ja 4100U-sarjan ohjelmisto.

 • kehittynyt prosessori.
 • järjestelmän virtalähde ja laturi.

käyttöliittymä (näyttö).

 • "4100-3101" - liitäntä 250 IDNet-osoitettavalle laitteelle.
 • Tarjoaa:
 • IDNet-silmukkaan liitettävien ilmaisimien ja muiden laitteiden osoitus;
 • Ensisijainen automaattinen (konfiguroitavalla jaksoittaisuudella) tietojen hankinta osoitteellisten laitteiden tilasta ja kunnosta "4100-5102" - Laajentuva virtalähde.
 • Tarjoaa virransyötön IDNet-silmukoiden osoitteellisia laitteita varten. "4100-6056" - langallinen liitäntämoduuli. Se mahdollistaa kauko-ohjauspaneelien liittämisen yhteiseen tietoliikenneväylään. SAPS:n oheislaitteisiin kuuluu "4098-9714" - palosavunilmaisin. Tarjoaa:
 • savun havaitseminen kohteen tiloissa;

Hälytyssignaalin muodostaminen osoitteellisia asennusalustoja varten.

 • Pölyisyyden hallinta ja itsepuhdistuva järjestelmä.
 • "4098-9733" on palon lämpöilmaisin.

Tarjoaa:

 • Lämpötilan jyrkän nousun havaitseminen kohteen tiloissa ja lämpötilan nousu yli 57,2 C tai 11 Cº:n nousu minuutissa;
 • Hälytyssignaalin muodostaminen osoitteellisia asennusalustoja varten 
 • "4099-9001" - käsikäyttöinen osoitteellinen palohälytyskeskus.
 • Se mahdollistaa palohälyttimen manuaalisen aktivoinnin tiedon välittämiseksi palotilanteesta kohteen tiloissa. "4098-9792" - asennusalusta, osoitteellinen "4098-9789".  - Asennusjalusta, osoitteellinen, jossa on etäilmaisimen liitäntä. Tarjoaa ohjausilmaisimet; hälytyssignaalien siirto PPKP:hen ja etäilmaisimeen (VUOS). "4098-9793" - asennusalusta, osoitteellinen linjanerottimella. "4090-9116" - linjanerotusmoduuli, osoitteellinen.

Toimii SAPS-kiertolinjojen työstämisessä, jos niin kytketty linja "4090-9118" on oikosulussa - valvontakomennon moduuli, osoitteellinen. Osoitteelliset monitori- ja komentomonitori-moduulit asennetaan toimilaitteiden läheisyyteen. Kun "FIRE"-signaali syntyy, nämä moduulit lähettävät signaalin teknisten laitteiden kytkemiseksi pois päältä tai päälle.

 • Paloilmoitus- ja evakuoinnin ohjausjärjestelmä (palohälytys)
 • Palohälytys- ja evakuointijärjestelmän tarkoitus
 • Tälle laitokselle on suunniteltu tyypin 3 palohälytys- ja evakuoinninvalvontajärjestelmä (EMS) SSS:n mukaisesti. Kaikissa pysyvissä ja tilapäisissä tiloissa on oltava palohälyttimet. Palohälytys- ja evakuointijärjestelmän tarkoituksena on ilmoittaa ihmisille tulipalosta ja muista hätätilanteista rakennuksessa, jotta he voivat evakuoitua. Normaalikäytössä palohälytysjärjestelmää voidaan käyttää myös taustamusiikkiin, ääni-ilmoituksiin ja MGRS-viesteihin.

Tekniset ratkaisut paloevakuointia varten

Paloevakuoinnin valvontajärjestelmän teknisten välineiden on tarjottava seuraavat ominaisuudet

äänihälytys palovaaran sattuessa automaattisessa ja manuaalisessa tilassa;

ääni-ilmoitus palovaaran sattuessa automaattisessa ja manuaalisessa tilassa;

äänihälytys automaattisessa ja manuaalisessa toimintatilassa rakennuksen kunnallistekniikan onnettomuuksien ja muiden evakuointia vaativien hätätilanteiden varalta;

operaattorin suorittama evakuointiprosessin suora hallinta ja korjaaminen valituilla ilmoitusvyöhykkeillä (AS) ääniviestien avulla;

Ääni-/audiosignaalien tallennus ja toisto;

 • SB- ja SPZ-valvontakeskuksen operaattorin mikrofonin kautta tapahtuva tavanomaisten ja hätätilanteiden ilmoittaminen rakennuksen tiloihin;

 • hätäilmoitukset rakennuksen tiloihin julkisesta radiolähetysverkosta;

 • palohälytysvalvontakeskuksen ja MTP:n viestintä palohälytysvyöhykkeiden kanssa;

 • äänisignaalien toisto taustamusiikkimediasta;

 • ohjelmoitavat äänisignaalien prioriteettitasot tulipalon tai hätätilanteen sattuessa;

 • varoitusjohtojen (avoimet ja oikosulut) automaattinen valvonta;

 • kaikkien asemalaitteiden automaattinen valvonta automaattitilassa;

 • tehovahvistimien automaattinen redundanssi (varavahvistimien sisällyttäminen päävahvistimien vikaantuessa ilman, että palohälytys- ja evakuoinnin ohjausjärjestelmän vakiintunutta toimintatapaa rikotaan).

 • Palohälytys- ja evakuoinnin ohjausjärjestelmä on osa SIMPLEX-laitteisiin perustuvaa integroitua paloturvallisuusjärjestelmää, johon kuuluvat myös automaattiset palohälyttimet ja automaattiset palonsammutuslaitteet. Rakennuksen jakamisessa ilmoitusvyöhykkeisiin otetaan huomioon rakennuksen jakaminen palo-osastoihin (FC) ja eri toiminnallisiin tarkoituksiin käytettäviin tilaryhmiin. Palosuojavyöhykkeiden tarkka kokoonpano ja järjestäminen määritetään suunnitteluvaiheessa.

 • Palohälytysvyöhykkeiden järjestäminen on esitetty kaaviossa. Palohälytys- ja evakuointijärjestelmän algoritmi hyväksytyn evakuointisuunnitelman mukaisesti kehitetään työasiakirjojen laatimisvaiheessa.

 • LDS on digitaalinen järjestelmä, joka täyttää kaikki ammattimaisille kuulutusjärjestelmille asetetut vaatimukset ja on sertifioitu Venäjän paloturvallisuusstandardien mukaiseksi. LDS-järjestelmä perustuu hajautettuun periaatteeseen, ja sen avulla on mahdollista ottaa helposti käyttöön ja levittää uusia järjestelmälaitteita sekä keskitetysti että hajautetusti. LDSDSDS:n ohjauksesta ja valvonnasta huolehtii turvallisuus- ja hälytyskeskuksen valvomosta käsin toimiva operaattori.

 • LDS-järjestelmän tärkein ohjauslaite on asemapaneeli, jossa on mikrofonimoduuli ja LED-merkkivalot. Suunnitelmissa on järjestää automatisoitu työpiste (AWP), joka on yhdistetty SAPS AMS -operaattoriin graafisten suunnitelmien ja järjestelmän laitteiden tilan näyttämistä, oletettujen algoritmivaihtoehtojen tulostamista ja uudelleenohjelmointia varten. ARM:n lisäksi järjestelmän tapahtumia ja tilaa koskevat tiedot näytetään asemapaneelin LCD-näytöllä ja LED-merkkivaloilla. LDS koostuu seuraavista:

 • aseman laitteet;

 • päätelaitteet (sireenit):  

 • sireeni asennettavaksi alakattoon;

  sireeni seinäasennusta varten;

 • torvensireeni (pysäköintialueilla ja teknisissä tiloissa).

 • Ehdotettujen laitteiden koostumus, topologia ja aseman laitteiden koostumus määritetään suunnitteluvaiheessa.

 • LDS-asemapaneeli, jossa on keskusmikrofonimoduuli, sijoitetaan CB- ja SPZ-suorittimiin. Tehovahvistimilla varustetut LDS-paneelit sijoitetaan niille varattuihin ristiinkytkentähuoneisiin. LDS-järjestelmään on tarkoitus tehdä lisämuutoksia sen jälkeen, kun tilat on vuokrattu ja tilojen lopullinen "leikkaus" on saatu päätökseen.  Näiden huoneiden LDS:n mukauttaminen tapahtuu vuokralaisten kustannuksella. Järjestelmän kehittämistä varten on suunniteltu vähintään 50 prosentin vahvistinkapasiteetin reserviä.


 • Poistumisopasteet sisältyvät hankkeen sähköosaan. LDS-kaapelilinjat on tehtävä palonkestävillä kaapeleilla. Palohälytysjärjestelmän on oltava toiminnassa niin kauan, että ihmiset saadaan evakuoitua rakennuksesta.  "Sisäiset viestintäverkot" -osiossa määrätään lähettimen kaksisuuntaisesta kaiutinpuhelinyhteydestä MSH:n turvavyöhykkeisiin (liikuntarajoitteiset henkilöt) ja hissien auloihin (PB 59.13330.2012 mukaisesti).

 • Ehdotetun evakuointijärjestelmän koostumus LDS-laitteet

 • Palohälytyksen valvontajärjestelmän asemalaitteiden rakenteeseen kuuluu "4100-1311" - digitaalinen ääniohjainlevy. Se tarjoaa:

 • tallennettujen viestien/äänisignaalien automaattinen tallennus, tallennus ja toisto muistikortilta;

liitettyjen laitteiden reaaliaikainen valvonta;

tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen digitaalisilta toistinkorteilta.

"4100-0622" - Digitaalisen ääniliitännän toistinlevy.

Saapuvien digitaalisten audiosignaalien automaattinen käsittely ja uudelleenlähetys (jopa 8 äänikanavaa samanaikaisesti);

 • "4100-0623" - Verkon digitaalisen liitännän toistinkortti. 
 • 4100-0623-moduuli vaihtaa tietoja ja ohjauskomentoja ennalta määritetyn algoritmin mukaisesti muiden liitäntäkertauskorttien kanssa;
 • "4100-1240" - Lisäaudiotulokortti.
 • Kytke enintään neljä ulkoista äänilähdelaitetta;
 • mikrofoniliitäntä.
 • "4100-1333" - Digitaalinen vahvistin, 70V, 100W.
 • Lähetä viestejä/äänisignaaleja kuuteen audiolähtöön;
 • Yleisradiolinjojen reaaliaikainen valvonta avoimien ja oikosulkujen varalta;
 • "4100-1339" - Digitaalinen varavahvistin, 70V, 100W.
 • tallennettujen viestien/äänisignaalien automaattinen tallennus, tallennus ja toisto muistikortilta;
 • liitettyjen laitteiden reaaliaikainen tilan seuranta;
 • tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen digitaalisilta toistinkorteilta;
 • operaattorin tuottamien viestien vastaanotto.
 • "4100-1288" - Valvonta- ja ohjauskortti 64 LED-ilmaisimelle/painikkeelle.
 • Palontorjuntajärjestelmä (SPPA).
 • Paloautomaatiojärjestelmä on suunniteltu tarjoamaan rajapinta palohälytysjärjestelmän ja muiden talotekniikkalaitteiden välille. Paloautomaatiojärjestelmän toiminta toteutetaan automaattisen palohälytysjärjestelmän kautta valvonta- ja komentomoduulien, valvontamoduulien ja ohjauspaneelien välisen tiedonvaihdon avulla.
 • Paloautomaatiojärjestelmä on osa SIMPLEX-laitteisiin perustuvaa integroitua paloturvallisuusjärjestelmää, joka sisältää myös automaattisen palohälytysjärjestelmän laitteet sekä ilmoitus- ja evakuoinnin ohjausjärjestelmän. SAPS tarjoaa seuraavat palvelut:
 • vastaanottaa SAPS:n avulla signaaleja useista taloteknisistä järjestelmistä ja antaa ohjaussignaaleja ennalta määritetyn algoritmin mukaisesti;
 • SAPS:n vuorovaikutus paloautomaatiojärjestelmän kanssa relemoduulien ja osoitetarrojen avulla.

SAPS-järjestelmän soveltamisalaan kuuluu seuraavien parametrien valvonta:

savun- ja lämmönpoistojärjestelmien venttiilien asento;

Savun- ja lämmöntalteenotto- ja paineistusjärjestelmien toimintatapa (manuaalinen/automaattinen);

 • savun- ja lämmöntalteenotto- ja yläpuolella olevien järjestelmien toimintatila (signaali "Toiminta / Hätä", "Käynnistyksen valvonta (järjestelmä käynnissä)", "Virransyötön vika");

 • sulkuventtiilien sijainti nestevirtaushälyttimien (LFA) edessä;

  nestevirtaushälyttimien tila;

 • Vesisammutusjärjestelmän parametrit;

 • vastaanottaa signaaleja palopostikaappien "Start"-painikkeista;

 • palopeltien sekä savu- ja ylipainepeltien asennon valvonta;

 • palontorjunta-automaattien virtalähteiden virransyötön ja akkujen latauksen valvonta.

 • SPPA:n soveltamisalaan kuuluu seuraavien teknisten laitteiden valvonta:

 • savu- ja ilmanpoistoventtiilien avaaminen;

 • yleisten ilmanvaihtojärjestelmien palonsuojalevyjen avaaminen;

 • ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien sammuttaminen;

 • Savu- ja ilmanottojärjestelmien kytkeminen päälle;

  merkki ilmaverhojen käynnistämiseksi;

 • signaali ACS:n sähkömagneettisten lukkojen vapauttamiseksi;

 • merkki hissin laskemisesta laskutasoon;

 • merkki turvavalaisimien kytkemiseksi päälle;

 • merkki pysäköintialueen paloporttien sulkemisesta; merkki pysäköintialueen paloporttien sulkemisesta;

 • signaali lämpöverhojen sammuttamiseksi;

 • signaali varoitus- ja evakuoinnin ohjausjärjestelmän aktivoimiseksi.

 • "tulipalo osastossa/alueella" -signaalien siirtäminen tekniseen lähetysjärjestelmään.

 • Hankkeessa säädetään signaalien antamisesta yleisen ilmanvaihdon (tulo- ja poistoilmanvaihto), ylipaineen ja savunpoiston kytkemiseksi pois päältä - yksi signaali kutakin yksikön ohjauskaappia kohti. SPA-suunnittelun piiriin eivät kuulu toimilaitteet (ilmanvaihtojärjestelmän venttiilien toimilaitteet, kuivausventtiilien toimilaitteet, virtauskytkimet, sulkuventtiilien päätelaitteet jne.).

 • Savunpoistojärjestelmän etäaktivointia varten SP 7.13130.2009:n mukaisesti on palopostikaappeihin asennetut osoitteelliset käsikäyttöiset hälytyspisteet, joissa on merkintä "START DU". Palopostikaappien START-painikkeiden ohjaukseen on saatavana monitorin osoitteelliset "4090-9001"-moduulit. Käynnistyspainiketta käytetään pumppujen etäkäynnistämiseen ja sähköverkon peukalointipisteen paikantamiseen kussakin palopostikaapissa. Asemalähetin on esitetty kohdassa "Automaattinen sammutusjärjestelmä ja paloveden syöttö". 3/1/12/FCC-PB2 nide 9.2. Palontorjuntajärjestelmän kaapelit on valmistettava palonkestävistä kaapeleista.

 • Savunpoistoautomatiikka.

 • Automaattisen ohjauksen lisäksi hankkeessa toteutetaan seuraavat toimet:

 • seuraavien teknisten järjestelmien laitteiden kauko-ohjaus (CB CP:n ja SPZ:n tiloista):

  savunpoistopuhaltimien ja yläpuolisen ilmanvaihdon puhaltimien kauko-ohjaus sekä savunpoisto- ja yleisen ilmanvaihdon venttiilien kauko-ohjaus valvomosta (päivystäjä voi käynnistää savunpoistopuhaltimet ja yläpuolisen ilmanvaihdon puhaltimet ja avata savunpoistoventtiilit, jos palohälytysjärjestelmästä ei tule signaalia);

 • Savun- ja lämmönpoistopuhaltimien kauko-aktivointi sekä savun- ja yleisen ilmanvaihdon luukkujen kauko-ohjaus manuaalisista palohälyttimistä tai palohälytyskaappeihin asennetun savunpoistojärjestelmän kaukokäynnistyksestä (tätä painiketta painamalla syntyy ohjaussignaali vastaavien savun- ja lämmöntalteenottopuhaltimien käynnistämiseksi ja niihin lukittujen savun- ja lämmöntalteenottoluukkujen avaamiseksi);

Savun ja ilmanotto- ja yleisilmanvaihtojärjestelmien paikallinen valvonta, ts:

savu- ja ilmanpoistoaukkojen sekä yleisten ilmanvaihtopuhaltimien manuaalinen käyttö ilmanvaihtokammioissa sijaitsevista ohjauspaneeleista tai sähkökeskuksista;

 • savun- ja lämmöntalteenottopeltien sekä ilman ylipainepeltien käsikäyttö painikkeilla, jotka on sijoitettu peltien kiinnityskohtiin;
 • yleisen ilmanvaihdon palopeltien manuaalinen käyttö painikkeilla, jotka on asennettu paikoilleen.
 • Signaalien siirto SB:n ja SPZ:n valvomoon on mahdollista:
 • savu- ja ylipainepuhaltimien käynnistämisestä;
 • Savun- ja lämmöntalteenottopuhaltimien käynnistyminen ja savun- ja lämmöntalteenottojärjestelmän vikaantuminen;
 • savun- ja lämmönpoistopuhaltimien automaattinen käynnistys on kytketty pois päältä;
 • yksikön virransyöttöhäiriö; - savunpoistoventtiilien asento ("auki/suljettu").

savunpoistoluukkujen asento ("auki/suljettu").

 • Savunpoistoilmanvaihtojärjestelmien automaattisen käynnistymisen on oltava 20-30 sekuntia myöhäisempi kuin tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmien käynnistyminen. Savu- ja lämpölaitteiden ohjaukseen käytetään palohälytyssilmukoihin integroituja Simplex 4090-9118 -ohjausmoduuleja ja BOOC SVT -tyyppisiä (SPF SVIT) säätöyksiköitä. 

 • SP7.13130.2009:n 7.18 lausekkeen mukaisesti palopellin on säilytettävä asentonsa, kun savu- ja ylipainepellin virransyöttö kytketään pois päältä. Savunpoistoa koskevassa osassa säädetään kääntyvistä toimilaitteista (ilman jousipalautusta) savu- ja lämpöilmanvaihtopeltejä varten ja sähkömekaanisista toimilaitteista (jousipalautuksella) yleisen ilmanvaihdon palopeltejä varten.  Ohjaus- ja osoitinlaitteet CBT 667.23.221 voi ohjata savunpoistojärjestelmien kääntyviä toimilaitteita; CBT 667.13.221 voi ohjata yleisen ilmanvaihdon palopeltien sähkömekaanisia toimilaitteita. 

 • Tiedot palontorjuntajärjestelmän laitteiden aktivoitumisesta ja toimintahäiriöistä sekä manuaaliseen ohjaustilaan siirtymisestä välitetään SB:n ja SPZ:n valvomoon. Integroidun palontorjuntajärjestelmän näytöllä näytetään savunpoistojärjestelmien jäljitelmäkaaviot, joista käy ilmi laitteistojen tila ja niiden toimintatilat. Lähetysjärjestelmän graafisen käyttöliittymän avulla päivystävä operaattori voi arvioida tilanteen nopeasti ja oikein, jotta hän voi toimia ohjeiden mukaisesti. Ohjausmoduulit ja venttiilien ohjausyksiköt sijaitsevat venttiilien lähellä.

 • Vesisammutus- ja sammutusvesijärjestelmien automatisointi

 • Automaattisten sammutus- ja sammutusvesijärjestelmien tekniset ratkaisut esitetään teoksessa "Automaattinen sammutus- ja sammutusvesijärjestelmä". Pumppujärjestelmän toiminnan ilmaisu muodostuu laitteista Sprut-CPI, Sprut-PI, jotka on toimitettu. Sprut-CPI välittää seuraavat signaalit vesisammutusjärjestelmästä ja sisäisestä sammutusveden syöttöjärjestelmästä:

  pumppuyksiköiden tila (3 signaalia kustakin pumppuryhmästä - "Vika", "Yksikön käynnistys", "Automaatti pois päältä");

 • pumppuryhmän putkiston jokaisen sulkuventtiilin tilasta - "Sulkuventtiili ei ole kunnossa";

 • lattian portin (porttien) asento (auki/suljettuna);

nestevirtaushälyttimien (LFA) tila;

palopostin käynnistyspainikkeen tila.

 • Erityissuojeluohjelmaan kuuluu seuraavien vesisammutusjärjestelmän laitteiden ja sisäisen vesisammutusvesijärjestelmän valvonta:

 • sisäisen sammutusvesijärjestelmän pumppujen käynnistäminen (kun palopostit avataan);

 • merkki tulvapalonsammutusjärjestelmän käynnistämiseksi.

 • Paloveden syöttökaappien "Start"-painikkeen ohjausta varten toimitetaan osoitteelliset valvontamoduulit "4090-9001". Käynnistyspainiketta käytetään pumppujen etäkäynnistykseen ja kunkin palopostikaapin päävirranottopisteen paikantamiseen. Käynnistä-painike.

 • APFS vastaanottaa nestevirtahälyttimiltä (LFA) ja sulkuventtiileiltä tulevia palosprinklerijärjestelmän toimintaa koskevia signaaleja, joita käytetään teknisten järjestelmien ohjaamiseen tulipalon sattuessa.

  APS:n laitteiden ja elementtien tila näkyy SPZ:n ja SB:n valvomossa olevassa ARM-monitorissa.

 • Osoitteellisia valvontamoduuleja "4090-9001", jotka sisältyvät palohälytyskeskuksen osoitteellisiin linjoihin, käytetään ohjauselementteinä. 

 • Palohälytysjärjestelmän toiminta-algoritmi

  Tulipalon sattuessa kohteen teknisten järjestelmien hallinnassa vastaanotetaan automaattisen palohälytysjärjestelmän (SAPS) paloilmaisimien ja valvontamoduulien ohjaussignaalit ja muodostetaan signaali "Palo" osoitteessa "Palo".

  1 käsikäyttöinen osoitteellinen paloilmoitin, jonka sijainti (huone, kerros, palo-osasto) on määritetty laukaistavaksi;

  Vähintään 2 automaattista, osoitteellista paloilmoitinta asennettuna yhteen alueeseen (huone, kerros, palo-osasto);

  palosprinklerijärjestelmä (SPM-nestevirtakytkin) on aktivoitunut ja palosprinkleriaseman ohjauspaneelista on saatu palosignaali;

Sisäisen palovesijärjestelmän aktivointi.

Palohälytysjärjestelmän sähkönsyöttö ja maadoitus

 • Palontorjuntajärjestelmän laitteet toimivat 24 tunnin yhtäjaksoisessa toiminnassa, ja ne edellyttävät keskeytymätöntä virransyöttöä (virransyötön ei saa keskeytyä missään sähkölaitteiston toimintatilassa). Määräysten mukaisesti palontorjuntalaitteet luokitellaan sähkönsyötön luotettavuuden kannalta luokkaan 1 kuuluviksi sähkölaitteiksi. 

 • 1 luokan sähkönsyötön luotettavuusluokka ja 220 V 50 Hz:n sähkönsyöttöverkko, jossa määritellyt laitteet ovat EM-osassa ja joka saa virran kahdesta toisistaan riippumattomasta, toisistaan tarpeettomasta virtalähteestä ja jonka lisävirtalähde on riippumaton kolmas virtalähde (akut). Toissijaiset virtalähteet on varustettu akuilla.

 • Laitteen dokumentointivaatimusten piiriin kuuluvien palohälytyslaitteiden maadoitus tehdään PUE:n ja RD 78.145-93:n mukaisesti ilmoitettujen kuormien yläpuolella olevasta sähkötaulun maadoitusväylästä RE. Selviytymiskyky ja sietokyky. Kaikki laitteet ovat sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien standardien mukaisia.

 • Sähkömagneettista yhteensopivuutta lievennetään kuituoptisella ja suojatulla kaapeloinnilla, ja rakennukseen asennetaan potentiaalintasausjärjestelmä. Ympäristövalvonta: Asennettujen laitteiden ei katsota aiheuttavan haitallisia päästöjä. Mitään erityisiä ympäristönsuojelutoimenpiteitä ei tarvita (mukaan lukien viallisten tai vanhentuneiden järjestelmän osien hävittäminen).

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet. Turvallisuustoimenpiteinä on tarkoitus ottaa käyttöön PUE:n ja VSN 604-III-87 -standardin vaatimusten mukaiset perussuunnitteluratkaisut. Työturvallisuudesta huolehditaan suunnitelluilla työpaikan valaistusjärjestelmillä terveysnormien mukaisesti sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmällä, ja tilojen mikroilmastoa valvotaan lämpö- ja psykrometrien avulla.

Laitteen aiheuttama melu ei ylitä sallittuja normeja. Laitteita käyttää asiakkaan henkilökunta, joka on koulutettu ja perehtynyt koko järjestelmän ja sen yksittäisten osien teknisiin ja toiminnallisiin asiakirjoihin. Palontorjuntatoimenpiteet. Palontorjuntatoimenpiteinä on käytettävä nykyisten RF-määräysten mukaisia perussuunnitteluratkaisuja. Jotta rakennusvaiheen aikana voidaan varmistaa alkusammutusmahdollisuus, asiakas aikoo asentaa lattian palokaappeihin vähintään 15 litran hiilidioksidi- tai jauhesammuttimet.