Проект автоматичного водяного пожежогасіння АПТ ділового центру

Наша проєктна компанія розробила робочу документацію системи автоматичного водяного пожежогасіння АПТ ділового центру.

 проект АПТ БЦ

ПРОЄКТУВАННЯ АПТ

Характеристика установки АПТ.

Автоматична установка пожежогасіння призначена для виявлення, локалізації та ліквідації пожежі без безпосередньої участі людей у процесі гасіння, а також видачі сигналів пожежної тривоги.

Установка внутрішнього протипожежного водопроводу призначена для локалізації та ліквідації пожежі спеціально навченим персоналом, а також видачі сигналів пожежної тривоги.

Захисту автоматичною установкою водяного пожежогасіння в автостоянці і висотній частині (офісів, готелю і ресторану) підлягають усі приміщення, згідно з СТУ, за винятком приміщень, що захищаються установками газового і порошкового пожежогасіння, розподільчих і трансформаторних підстанцій, машинних приміщень ліфтів, морозильних камер, морозильних камер, морозильних камер. приміщень ліфтів, морозильних камер, санвузлів та інших приміщень із мокрими процесами, холів пожежних ліфтів, а також технічних приміщень (венткамер, ІТП і т. ін.), у яких відсутнє пожежне навантаження.

Захищувані приміщення автостоянки віднесені до 2 групи приміщень, згідно з СП 5.13130.2009 Додаток Б. Захищувані приміщення офісів і готелю віднесено до 1 групи приміщень згідно з СП 5.13130.2009 Додаток Б. Згідно з даними Замовника, приміщення автостоянки мають питоме пожежне навантаження менше ніж 1400 МДж/кв. м і відносяться до категорії В2 за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Весь комплекс цілком, обладнується внутрішнім протипожежним водопроводом.

 

Технологічна частина.

 

Насосна станція пожежогасіння.

Для підтримання постійного тиску в трубопроводах установки автоматичного водяного пожежогасіння, а також забезпечення її роботи з розрахунковими параметрами передбачено влаштування насосної станції пожежогасіння, у якій передбачено 3 групи насосів.

Як джерело водопостачання системи пожежогасіння прийнято Міський водопровід, від якого до насосної станції пожежогасіння передбачено трубопроводи Ду 200, кожен з яких розрахований на пропускання 100% потрібної витрати води. Міський ввід забезпечує витрату води на потреби внутрішнього пожежогасіння в розмірі 73,2 л/с і мінімальним напором 44 м.вд.ст. Відсутня витрата у розмірі 13,8 л/с забезпечує 10 хв протипожежний резервуар корисним об'ємом 52,2 куб.м.

Міський водопровід здійснює безперервне поповнення резервуара витратою 73,2 л/с протягом необхідного часу пожежогасіння (до 3 год). Споживча витрата для потреб пожежогасіння становить 87 л/с. Необхідний об'єм води на потреби пожежогасіння складе (за диктуючою функціональною зоною автостоянки): 10,4*3,0*3,6+ 76,6*1,0*3,6=388,2 куб.м.

Від резервуарів до насосної станції пожежогасіння передбачено трубопроводи Ду 250, кожен з яких розрахований на пропускання 100% потрібної витрати води. Необхідний корисний об'єм води в пожежних резервуарах визначається за різницею максимальної та підживлювальної витрат води протягом 1 години роботи системи автоматичного водяного пожежогасіння. Необхідний об'єм резервуара не менше 13,8*1,0*3,6=49,68 куб.м.

Існуюча насосна станція пожежогасіння розміщується на -2 підземному поверсі в осях 7-8/А-Б і має вихід на сходову клітку, в якій є вихід назовні, згідно з СТУ. Приміщення насосної станції відокремлене від інших приміщень протипожежними перегородками та перекриттями з межею вогнестійкості REI 45.

Приміщення насосної станції каналізовано і забезпечено телефонним зв'язком із приміщенням диспетчерської.

У приміщенні насосної станції встановлюється три групи насосів:

Перша група призначена для забезпечення роботи автоматичної установки водяного пожежогасіння автостоянки і включає:

-2 насоси NK 100-200/219 (" Grundfos "); один робочий, інший - резервний з електродвигунами потужністю 75 кВт, n =2900 об/хв. При витраті 275,8 м 3 /год насос забезпечує напір 63 м.в.ст.

- "жокей"-насос CR 1-12 з електродвигуном потужністю 0,75 кВт, n =2900 об/хв призначений для підтримки тиску в трубопроводах системи. При витраті 1,8 м 3 /год насос забезпечує напір 57 м.в.ст.

-гідроакумулятор (мембранний ресивер) V = 80 л, P у = 10 кгс/см 2 призначений для подовження циклу вимкнення/вмикання насоса підкачки.

-вузли управління №№1-2, запірну арматуру та контролюючі прилади.

-шафа електроуправління

Друга група призначена для забезпечення роботи внутрішнього протипожежного водопроводу автостоянки і включає:

-2 насоси CR 45-3-2(" Grundfos "); один робочий, інший - резервний з електродвигунами потужністю 11,0 кВт, n =2900 об/хв. При витраті 37,44 м 3 /год насос забезпечує напір 57 м.в.ст.

- "жокей" - насос CR 1-12 з електродвигуном потужністю 0,75 кВт, n =2900 об/хв призначений для підтримання тиску в трубопроводах системи. При витраті 1,8 м 3 /год насос забезпечує напір 57 м.в.ст.

-гідроакумулятор (мембранний ресивер) V = 80 л, P у = 10 кгс/см 2 призначений для подовження циклу вимкнення/вмикання насоса підкачки

-запірну арматуру та контролюючі прилади.

-шафи електрокерування.

Третя група призначена для забезпечення роботи автоматичної установки водяного пожежогасіння і внутрішнього протипожежного водопроводу наземної частини комплексу і включає

-2 насоси NK 100-315/269(" Grundfos "); один робочий, інший - резервний з електродвигунами потужністю 110 кВт, n =2900 об/хв. При витраті 208,1 м 3 /год насос забезпечує напір 101 м.в.ст.

- "жокей"-насос CR 1-19 з електродвигуном потужністю 1,1 кВт, n =2900 об/хв. При витраті 1,8 м 3 /год насос забезпечує напір 89 м.в.ст.

-гідроакумулятор (мембранний ресивер) V = 80 л, P у = 16 кгс/см 2 призначений для подовження циклу вимкнення/вмикання насоса підкачки

-вузли управління №№3-10, регулятори тиску, запірну арматуру і контролюючі прилади.

-шафи електроуправління.

Вибір насосів зроблено згідно з методикою, наведеною в додатку до СП 5.13130.2009. Робочі насоси передбачаються з електродвигунами, що мають захист від струмів перевантаження і підвищення температури.

Перша група насосів

Параметри для розрахунку:

-напір у найбільш віддаленого зрошувача від КСК (для зрошувачів автостоянки, згідно з СТУ і СП5.13130.2009*) - h спр =12,7 м. (Кф=80)

-розрахункова геометрична висота зрошувача автостоянки - h геом спр =13,0 м.

-підпір мережі Міськводопроводу - H гор =0,0 м.

Напір насоса, що визначається з умови роботи мережі автоматичної установки водяного пожежогасіння в рампі:

H нас = h геом спр + h спр + h 1 пот спр + h 2 пот + h 3 - H гор

H нас =13,0+12,7+18,0+10,0+0,5-0,0=54,2 м.

де:

H нас , м -напір насоса.

h 1 пот спр =18,0 м - втрати в трубопроводах спринклерної мережі (на тертя і місцеві опори) за сумарної витрати на спринклерно-дренчерну мережу 76,6 л/с.

h 2 пот =10,0 м - втрати в трубопроводах насосної станції (на тертя і місцеві опори)

h 3 пот =0,5 м - втрати у вузлі управління (спринклерному) за витрати 76,6 л/с.


 

Друга група насосів

Параметри для розрахунку:

- напір під пожежним краном- h пк =19,9 м.

- розрахункова геометрична висота встановлення пожежного крана - h геом пк =9,35 м.

-підпір мережі Міськводопроводу - H гор =0,0 м.

Напір насоса, що визначається з умови роботи мережі внутрішнього протипожежного водопроводу:

H нас = h геом пк + h пк + h 1 пот пк + h 2 пот - H гор

H нас =9,35+19,9+10,0+15-0,0=54,25 м.

де:

H нас , м - напір насоса.

h 1 пот пк =10,0 м - втрати в трубопроводах мережі пожежних кранів (на тертя і місцеві опори).

h 2 пот =15,0 м - втрати в трубопроводах насосної станції (на тертя і місцеві опори).

 

Третя група насосів

Параметри для розрахунку:

- напір у найбільш віддаленого зрошувача від КСК (для зрошувачів, згідно з СП5.13130.2009* і СТУ) - h спр =5.8 м. (Кф=80)

- напір під пожежним краном- h пк =21,0 м.

-розрахункова геометрична висота установки пожежного крана наземної частини - h геом пк =56,65 м.

- розрахункова геометрична висота зрошувача наземної частини - h геом спр =58,00 м.

-підпір мережі Міськводопроводу - H гор =0,0 м.

Напір насоса, що визначається з умови роботи мережі автоматичної установки водяного пожежогасіння на верхньому поверсі:

H нас = h геом спр + h спр + h 1 пот спр + h 2 пот + h 3 пот - H гор

H нас =58,00+5,8+15,0+15,0+0,5-0,0=89,3 м.

де:

H нас , м -напір насоса.

h 1 пот спр =15,0 м - втрати в трубопроводах спринклерної мережі (на тертя і місцеві опори) при витраті на спринклерну мережу 50,0 л/с.

h 2 пот =10,0 м - втрати в трубопроводах насосної станції (на тертя і місцеві опори) при витраті 57,8 л/с.

h 3 пот =0,5 м - втрати у вузлі управління (спринклерному) за витрати 50,0 л/с.

Напір насоса, що визначається з умови роботи мережі внутрішнього протипожежного водопроводу:

H нас = h геом пк + h пк + h 1 пот пк + h 2 пот - H гор

H нас =56,65+21,0+10,0+10-0,0=97,65 м.

де:

H нас , м -напір насоса.

h 1 пот пк =10,0 м - втрати в трубопроводах мережі пожежних кранів (на тертя і місцеві опори).

h 2 пот =10,0 м - втрати в трубопроводах насосної станції (на тертя і місцеві опори).

Диктуючим, для вибору насосів житлової частини, прийнято натиск у мережі пожежних кранів.

Обрані насоси CR 45-3-2, NK 100-200/1219,NK 100-315/269 забезпечують зазначені параметри.

З приміщення насосної станції від кожної групи насосів виведені назовні патрубки Ø80 для підключення пересувної пожежної техніки. Кількість патрубків для кожної насосної групи розраховано залежно від витрати і прийнятого місця розташування головок ГМ80 на фасаді будівлі, з урахуванням виконання вимог п.5.10.19 СП 5.13130.2009*.

 

Спринклерна мережа автостоянки.

 

Спринклерна мережа автостоянки виконуватися окремою мережею від решти інженерних систем будівлі з відокремленою групою пожежних насосів. Установка складається з 2 секцій. Вузли управління секціями розташовуються в приміщенні насосної станції.

В якості основних параметрів спринклерної установки приміщень автостоянки з питомим пожежним навантаженням менше ніж 1400 МДж/кв.м прийнято такі величини:

-інтенсивність зрошення не менше 0,16 л/м 2 *с (згідно з СТУ)

-площа локалізації пожежі 120 кв.м.

- розрахункова площа, що захищається, 120,0 кв.м.

-розрахунковий час роботи установки 1.0 години.

-площа, що захищається одним зрошувачем, не більше 9 кв.м.

- мінімальна витрата води для роботи спринклерної системи 30,0 л/с (згідно з СТУ).

- розрахункова витрата води при двоярусному зберіганні автомобілів складе

(без урахування ПК і дрен. завіс) 60,0 л/с.

До встановлення прийнято колбові спринклери розеткою вниз із температурою спрацьовування 57 0 С і коефіцієнтом витікання за міжнародною класифікацією 80 фірми " Viking " (модель М, VK 102).

До складу секції 1 входять спринклери, що встановлюються в приміщеннях -1, -2 поверхів автостоянки, включно з рампою пожежного відсіку N 3. Секція контролюється водосигнальним клапаном d у 150 № 1.

До складу секції 2 входять спринклери, що встановлюються в приміщеннях - приміщеннях -1, -2 поверхів автостоянки, включно з рампою пожежного відсіку N 4. Секція контролюється водосигнальним клапаном dу 150 № 2.

Для ідентифікації місця загоряння та управління інженерним обладнанням, передбачається встановлення сигналізаторів потоку рідини на кожному поверсі у кожному пожежному відсіку автостоянки. Перед сигналізатором потоку рідини передбачається встановлення затвора.

Запірна арматура на підвідних, живильних і вступних трубопроводах забезпечує візуальний і автоматичний контроль стану ("закрито"-"відкрито").

Над дверними прорізами, що з'єднують приміщення автостоянки з приміщеннями, які не входять до комплексу автостоянки, і перед поверховими виїздами на рампу встановлено дренчерні завіси з автоматичним пуском. Автоматичне відкриття соленоїдних клапанів дренчерних завіс здійснюється від сигналу сигналізаторів тиску вузла управління, встановленого на живильному трубопроводі спринклерної мережі. Крім автоматичного передбачено ручний (місцевий) пуск кожної завіси.

Витрата води на дренчерні завіси визначається з умови одночасної роботи всіх завіс в одній зоні. Максимальна витрата води на завіси: 16,6 л/с.

Дренчерні зрошувачі встановлюють на 0,15 м вище за дверний отвір розеткою вниз із розрахунку 1 л/с на 1 м ширини отвору. Як дренчерні зрошувачі прийнято водяні зрошувачі розеткою донизу без колби з коефіцієнтом витікання за міжнародною класифікацією 57 фірми " Viking " (модель М, VK 104).

Таким чином, орієнтовна витрата води на роботу системи складе 60,0+16,6=76,6 л/с.

 

Внутрішній протипожежний водопровід автостоянки.

Спринклерні мережі будівлі та мережі внутрішнього протипожежного водопроводу автостоянки виконані окремо одна від одної і мають відокремлені групи пожежних насосів. Внутрішній протипожежний водопровід виконаний кільцевим, з двома підключеннями до напірного підвідного трубопроводу насосної станції через розділову засувку.

В автостоянці встановлено пожежні крани d у 65. Витрата води на роботу внутрішнього протипожежного водопроводу становить 10,4 л/с (2х5,2 л/с) за умови вільного напору біля пожежного крана 19,9 м. Час роботи - 3 год. Довжина рукава пожежних кранів 20 м. Кожна шафа пожежного крана укомплектована 2 вогнегасниками.

Таким чином, сумарна витрата води для автостоянки складе 76,6+10,4=87,0 л/с.

 

Спринклерна мережа наземної частини.

Спринклерна мережа наземної частини виконуватися окремою мережею від інших інженерних систем будівлі з відокремленою групою пожежних насосів. Установка складається з 6 секцій. Вузли керування секціями розташовують у приміщенні насосної станції. Передбачено 2 додаткові секції для дренчерних завіс захисту зовнішнього скління.

Як основні параметри спринклерної установки прийнято такі величини:

-інтенсивність зрошення не менше 0,08 л/м 2

-площа локалізації пожежі 60 кв.м.

- розрахункова площа, що захищається, 60,0 кв.м.

-розрахунковий час роботи установки 0.5 години.

-площа, що захищається одним зрошувачем, не більше 9 кв.м.

- мінімальна витрата води для роботи спринклерної системи 10,0 л/с.

- розрахункова витрата води складе (з урахуванням зрошення зовнішнього скління) 25,0 л/с.

Передбачаєтьсявстановлення додаткових зрошувачів для захисту зовнішнього скління з боку приміщень. Зрошувачі встановлюються з кроком не більше ніж 2 м і не більше ніж 1 м від скління та інтенсивністю 0,5 л/с, згідно з СТУ.

До встановлення прийнято колбові спринклери розеткою вниз із температурою спрацьовування 57 0 С і коефіцієнтом витікання за міжнародною класифікацією 80 фірми " Viking " (модель М, VK 102).

До складу секції 3 входять спринклери, що встановлюються в приміщеннях готелю на поверхах 1-7. Секція контролюється водосигнальним клапаном d у 100 № 3.

До складу секції 4 входять спринклери, що встановлюються в приміщеннях офісної частини на поверхах 1-3. Секція контролюється водосигнальним клапаном d у

До складу секції 5 входять спринклери, що встановлюються в приміщеннях офісної частини на поверхах 4-7. Секція контролюється водосигнальним клапаном d у 100 № 5.

До складу секції 6 входять спринклери, що встановлюються в приміщеннях офісної частини на поверхах 8-11. Секція контролюється водосигнальним клапаном d у 100 №6.

До складу секції 7 входять спринклери, що встановлюються в приміщеннях офісної частини на поверхах 12-14. Секція контролюється водосигнальним клапаном d у 100 № 7.

До складу секції 8 входять спринклери, що встановлюються в приміщеннях ресторану на поверхах 1-2. Секція контролюється водосигнальним клапаном d у 100 № 8. Для ідентифікації місця загоряння та управління інженерним обладнанням передбачається встановлення сигналізаторів потоку рідини на кожному поверсі у кожному з житлових корпусів. Перед сигналізатором потоку рідини передбачається встановлення затвора.

Запірна арматура на підвідних, живильних і вступних трубопроводах забезпечує візуальний і автоматичний контроль стану ("закрито"-"відкрито").

Згідно з СТУ, у місцях примикання суміжних пожежних відсіків (за кута менше ніж 135 гр.) передбачено влаштування дренчерних завіс для захисту зовнішнього скління з боку приміщень. Довжина кожної завіси має бути прийнята не менше ніж 4 м. Автоматичне відкриття соленоїдних клапанів дренчерних завіс здійснюється від сигналу сигналізаторів тиску вузла управління, встановленого на живильному трубопроводі спринклерної мережі. Крім автоматичного передбачено ручний (місцевий) пуск кожної завіси.

Дренчерні завіси приєднані до окремих вузлів управління - секцій №9 і №10. Секції контролюються водосигнальними клапанами d у 100.

Витрату води на дренчерні завіси визначають з умови одночасної роботи всіх завіс в обох пожежних відсіках на поверсі пожежі та поверсі, що лежить вище. Максимальна витрата води на завіси: 25,0 л/с.

Дренчерні зрошувачі встановлюють під перекриттям розеткою вниз із розрахунку 0,5 л/с на 1 м довжини скління. Як дренчерні зрошувачі прийнято водяні зрошувачі розеткою донизу без колби з коефіцієнтом витікання за міжнародною класифікацією 57 фірми " Viking " (модель М, VK 104).

Таким чином, орієнтовна витрата води на роботу системи складе 25,0+25=50,0 л/с.

 

Внутрішній протипожежний водопровід наземної частини.

Мережа внутрішнього протипожежного водопроводу наземної частини виконана окремо від спринклерної мережі та має об'єднану групу пожежних насосів. Внутрішній протипожежний водопровід виконано кільцевим, із двома підключеннями до напірного підвідного трубопроводу насосної групи III через розділову засувку.

У наземній частині встановлено пожежні крани d у 50 із наконечником сприску 13 мм. Витрата води на роботу внутрішнього протипожежного водопроводу становить 7,8 л/с (3х2,6 л/с) за вільного напору біля пожежного крана 21,0 м. Час роботи - 3 год. Довжина рукава пожежних кранів 20 м. Кожна шафа пожежного крана укомплектована 2 вогнегасниками.

Внутрішній протипожежний водопровід кожної підзони виконано кільцевим, із двома підключеннями до напірного підвідного трубопроводу насосної станції через розділову засувку. Для приміщень офісної частини комплексу передбачається закільцювання стояків зверху.

У зв'язку з з висотністю будівлі передбачають установлення регуляторів тиску з метою не перевищення тиску понад 90 м.вд.ст під нижнім пожежним краном.

У разі напору біля пожежного крана понад 40 м передбачається встановлення діафрагм.

 

Схема роботи установки .

У черговому режимі технологічні трубопроводи автоматичної установки водяного пожежогасіння і внутрішнього протипожежного водопроводу заповнені водою і перебувають під черговим тиском, що підтримується "жокей"-насосами, розташованими в насосній станції. У разі падіння тиску в мережі, внаслідок витоків, "жокей"-насос вмикається, а в разі досягнення чергового тиску вимикається.

У разі виникнення загоряння вода з трубопроводів системи через розкриті зрошувачі (вентиль пожежного крана) надходить у вогнище пожежі. При цьому тиск у мережі падає. Увімкнення пожежного насоса відбувається від двох електроконтактних манометрів, встановлених на напірному трубопроводі. При цьому сигналізатор тиску на вузлі керування і (або) відповідний сигналізатор потоку рідини спрацьовують і формують сигнал про місце пожежі. У разі невиходу на нормальнийрежим робочого насоса автоматично вмикається резервний.

Вимкнення установки після пожежі та переведення установки в черговий режим здійснюється вручну оператором АУВП.

 

Електротехнічна частина проєкту

Електротехнічна частина автоматичної установки водяного пожежогасіння і внутрішнього протипожежного водопроводу призначена для:

- автоматичного и місцевого керування установкою з насосної станції;

- дистанційного ввімкнення пожежних насосів за допомогою електричних кнопок, установлених у шафах із пожежними кранами;

- автоматичного контролю електричних ланцюгів сигналізаторів тиску, що формують команду на автоматичне увімкнення пожежних насосів, і електричних кіл дистанційного пуску установки - на обрив і коротке замикання;

- формування командного імпульсу на відключення вентиляціїі технологічного обладнання;

Передавання інформаційних сигналів про пожежу за напрямками, про положення засувки ВК ("відкрита" і "закрита") перед кожним сигналізатором потоку рідини на мережі трубопроводів і в насосній станції на підвідних, живильних і ввідних трубопроводах, від сигналізаторів тиску (НР) на контрольно-сигнальних клапанах (КСК) і сигналізаторів потоку рідини ( HQ ) передбачена в розділі проєкту ПС. 

 

Автоматична установка водяного пожежогасіння автостоянки (1-а група насосів)

Насос NK 100-200/219 (75 кВт) основний;

Насос NK 100-200/219 (75 кВт) резервний;

Насос CR 1-12 (0,75 кВт) жокей;

Керування установкою здійснюється приладом "Спрут-ПУ № 1" через шафу апаратури комутації ШАК1.

У черговому режимі тиск у системі 0,65 МПа контролюють електроконтактні манометри (ЕКМ) НМР1-НМР6, встановлені на напірному трубопроводі.

У разі падіння тиску в системі до 0,55 МПа, контрольованого ЕКМ НМР4, автоматично вмикається "жокей - насос". У разі досягнення в системі тиску чергового режиму, за сигналом ЕКМ НМР5 автоматично вимикається "жокей - насос".

У разі падіння тиску в системі до 0,5 МПа, від ЕКМ НМР6 формується сигнал "Аварія" ("витік" у системі).

У разі пожежі, під час розкриття зрошувачів на спринклерній мережі, відбувається падіння тиску в системі до 0,45 МПа і автоматично вмикається робочий пожежний насос. Контролюють тиск і видають керувальний імпульс на його ввімкнення ЕКМ НМР1 і НМР2, встановлені на напірному трубопроводі.

Вихід на робочий режим пожежного насоса контролює ЕКМ НМР3, встановлений на напірному трубопроводі цього насоса. Якщо під час увімкнення робочого пожежного насоса не відбулося перемикання ЕКМ НМР3 - на уставку 0,52 МПа, то автоматично вмикається резервний насос, а робочий насос вимикається.

Управління пуском дренчерних завіс на мережі трубопроводів автостоянки здійснюється за допомогою релейних модулів, що входять до складу обладнання системи ПС.

Прилад керування забезпечує загальний контроль усіх засувок на трубопроводах насосної групи і формує для видачі в систему диспетчеризації сигнал "Усі засувки насосної групи № 1 в нормальному положенні". Індивідуальний контроль положення засувок "не в нормальному положенні" забезпечується технічними засобами системи диспетчеризації або системи пожежної сигналізації будівлі.

Прилад керування установки для видавання в систему диспетчеризації формує сигнали "Запуск установки", "Аварія", "Автоматика відключена".

Сигнали видаються на шафі керування ШАК1 у вигляді безпотенційних контактів силового реле.

Індикація про роботу насосної установки формується на приладах Спрут-ЦПІ, Спрут-ПІ, що розміщуються в приміщенні чергового персоналу.

 

Установка внутрішнього протипожежного водопроводу автостоянки

Насос CR 45-3-2 (11 кВт) основний;

Насос CR 45-3-2 (11 кВт) резервний;

Насос CR 1-12 (0,75) жокей;

Керування установкою здійснюється приладом "Спрут-ПУ № 2" через шафу апаратури комутації ШАК2.

У черговому режимі тиск у системі 0,65 МПа контролюють електроконтактні манометри (ЕКМ) НМР7-НМР12, встановлені на напірному трубопроводі.

У разі падіння тиску в системі до 0,55 МПа, контрольованого ЕКМ НМР10, автоматично вмикається "жокей - насос". У разі досягнення в системі тиску чергового режиму, за сигналом ЕКМ НМР11 автоматично вимикається "жокей - насос".

У разі падіння тиску в системі на 0,5 МПа, від ЕКМ НМР12 формується сигнал "Аварія" ("витік" у системі).

У разі відкриття крана на мережі протипожежного водопроводу автостоянки, відбувається падіння тиску в системі до 0,45 МПа й автоматично вмикається робочий пожежний насос. Контролюють тиск і видають керувальний імпульс на його ввімкнення ЕКМ НМР7 і НМР8, встановлені на напірному трубопроводі.

Шафи пожежних кранів автостоянки обладнуються кнопкою "Пуск", сигнал від спрацьовування якої подають у приміщення пожежного поста на диспетчерський пульт, а також на автоматику управління цією групою насосів. Передавання сигналів стану передбачається за допомогою технічних засобів системи пожежної сигналізації.

Сигнал автоматичного і дистанційного пуску надходить на пожежні насоси після автоматичної перевірки тиску води в системі. За достатнього тиску в системі пуск насосів автоматично скасовують до моменту зниження тиску до 0,45 МПа, що вимагає ввімкнення пожежних насосів (відповідно до СП10.13130.2009*).

Вихід на робочий режим пожежного насоса контролює ЕКМ НМР9, установлений на напірному трубопроводі цього насоса. Якщо під час увімкнення робочого пожежного насоса не відбулося перемикання ЕКМ НМР9 - на уставку 0,52 МПа, то автоматично вмикається резервний насос, а робочий насос вимикається.

Прилад керування забезпечує загальний контроль усіх засувок на трубопроводах насосної групи і формує для видачі в систему диспетчеризації сигнал "Усі засувки насосної групи № 2 в нормальному положенні". Індивідуальний контроль положення засувок "не в нормальному положенні" забезпечується технічними засобами системи диспетчеризації або системи пожежної сигналізації будівлі.

Прилад керування установки для видавання в систему диспетчеризації формує сигнали "Запуск установки", "Аварія", "Автоматика відключена".

Сигнали видаються на шафі керування ШАК2 у вигляді безпотенційних контактів силового реле.

Індикація про роботу насосної установки формується на приладах Спрут-ЦПІ, Спрут-ПІ, що розміщуються в приміщенні чергового персоналу.

 

Автоматична установка водяного пожежогасіння та протипожежного водопроводу надземної частини

Насос NK 100-315/269 (110 кВт) основний;

насос NK 100-315/269 (110 кВт) резервний;

Насос CR 1-17 (1,1 кВт) жокей;

Управління установкою здійснюється приладом "Спрут-ПУ № 3" через шафу апаратури комутації ШАК3.

У черговому режимі тиск у системі 0,9 МПа контролюють електроконтактні манометри (ЕКМ) НМР13-НМР18, встановлені на напірному трубопроводі.

У разі падіння тиску в системі до 0,8 МПа, контрольованого ЕКМ НМР17, автоматично вмикається "жокей - насос". У разі досягнення в системі тиску чергового режиму, за сигналом ЕКМ НМР18 автоматично вимикається "жокей - насос".

У разі падіння тиску в системі до 0,75 МПа, від ЕКМ НМР16 формується сигнал "Аварія" ("витік" у системі).

У разі пожежі, під час розкриття зрошувачів на спринклерній мережі, відбувається падіння тиску в системі до 0,7 МПа і автоматично вмикається робочий пожежний насос. Контролюють тиск і видають керувальний імпульс на його ввімкнення ЕКМ НМР13 і НМР14, встановлені на напірному трубопроводі.

Під час відкриття крана на мережі протипожежного водопроводу надземної частини, відбувається падіння тиску в системі до 0,7 МПа й автоматично вмикається робочий пожежний насос. Контролюють тиск і видають керівний імпульс на його ввімкнення ЕКМ НМР7 і НМР8, встановлені на напірному трубопроводі.

Шафи пожежних кранів надземної частини обладнуються кнопкою "Пуск", сигнал від спрацьовування якої подають у приміщення пожежного поста на диспетчерський пульт, а також на автоматику керування цією групою насосів. Передавання сигналів стану передбачається за допомогою технічних засобів системи пожежної сигналізації.

Сигнал автоматичного і дистанційного пуску надходить на пожежні насоси після автоматичної перевірки тиску води в системі. За достатнього тиску в системі пуск насосів автоматично скасовують до моменту зниження тиску до 0,7 МПа, що вимагає ввімкнення пожежних насосів (відповідно до СП10.13130.2009*).

Управління пуском дренчерних завіс на мережі трубопроводів надземної частини здійснюється за допомогою релейних модулів, що входять до складу обладнання системи ПС.

Вихід на робочий режим пожежного насоса контролює ЕКМ НМР3, установлений на напірному трубопроводі цього насоса. Якщо під час увімкнення робочого пожежного насоса не відбулося перемикання ЕКМ НМР15 - на уставку 0,87 МПа, то автоматично вмикається резервний насос, а робочий насос вимикається.

Прилад керування забезпечує загальний контроль усіх засувок на трубопроводах насосної групи і формує для видачі в систему диспетчеризації сигнал "Усі засувки насосної групи № 3 в нормальному положенні". Індивідуальний контроль положення засувок "не в нормальному положенні" забезпечується технічними засобами системи диспетчеризації або системи пожежної сигналізації будівлі.

Прилад керування установки для видавання в систему диспетчеризації формує сигнали "Запуск установки", "Аварія", "Автоматика відключена".

Сигнали видаються на шафу керування ШАК3 у вигляді безпотенційних контактів силового реле.

Індикація про роботу насосної установки формується на приладах Спрут-ЦПІ, Спрут-ПІ, що розміщуються в приміщенні чергового персоналу.

Керування насосами і запірною арматурою з електроприводом здійснюють із застосуванням приладів керування комплексу "СПРУТ-2" фірми "Плазма-Т" (сертифікат пожежної безпеки NССПБ.RU.УП001.В02196 і сертифікат відповідності ГОСТ Р NРОСС RU.ББ02.Н01182). У складі комплексу використовуються:

- прилад керування (ПУ)

- прилад індикації (ПІ), центральний прилад індикації (ЦПІ)

- шафа апаратури комутації (ШАК).

Прилади керування встановлюються за місцем розміщення контрольованого обладнання, прилади індикації - у приміщенні чергового персоналу.

Керування і контроль обладнання системи ВПТ, що розміщується поза приміщенням насосної станції, здійснюється технічними засобами системи пожежної сигналізації відповідно до "Завдання на автоматизацію".

 

Сигналізація

Для оповіщення обслуговуючого персоналу про стан установки водяного пожежогасіння і внутрішнього протипожежного водопроводу передбачено світлову і звукову сигналізацію.

У приміщенні насосної станції пожежогасіння - світлова сигналізація:

- про пуск пожежних насосів (сигнал "Пожежа");

- про виникнення аварії (сигнал "Аварія") - витік;

- про вимкнення автоматичного пуску пожежних насосів, "жокей-насоса" (сигнал "Автоматичний пуск вимкнено");

- про вимкнення звукової сигналізації про пожежу і несправності;

У приміщенні пожежного поста на приладах індикації - світлова та звукова сигналізація:

- про виникнення пожежі (сигнал "Пожежа");

- про виникнення аварії (сигнал "Аварія");

- про відключення автоматичного пуску (сигнал "Автоматичний пуск відключено");

- про пуск пожежних насосів (інформація відображається в текстовому і мнемотичному вигляді);

- про наявність напруги на вводі електропостачання установки;

Звукова сигналізація таких видів:

- короткого однотонного сигналу в випадку пуску будь-якого їх електродвигунів;

- змінного тону в разі сигналу "Аварія" або сигналу "Автоматичний пуск вимкнено";

- складного змінного тону в разі сигналу "Пожежа".

Кабельні лінії зв'язку

Електропроводку від ШАК до електродвигунів пожежних насосів і виконавчих пристроїв виконують дротами марки ВВГнг- FRLS . Перетини кабелів прийняті виходячи з типів і потужностей навантажень, що підключаються, і наведені на схемах і планах цього проєкту. Прокладання кабельних ліній виконується по запроектованих у приміщенні насосної кабельних лотках, а також по стінах і перекриттях у трубі гофрованій.

Сигнальні лінії від ЕКМ і водосигнальних клапанів, від обладнання суміжних систем виконуються сигнальним кабелем типу КПС(А)нг- FRLS 1х2х0,75 у трубах гофрованих і по металевих дротяних лотках.

Лінія керування RS -485 виконується вогнестійким кабелем КСБнг(А)- КСБнг(А)- FRLS 2 x 2 x 0.80.

Електропостачання та заземлення установки

За ступенем забезпечення надійності електропостачання обладнання системи протипожежного водопроводу та водяного пожежогасіння належить до споживачів I категорії згідно з ПУЕ. Живлення шаф установки здійснюється від двох вводів. Загальна споживана потужність насосних установок становить 210 кВт. Шафи апаратури комутації обладнані вбудованим АВР.

У приміщеннях, призначених для розміщення обладнання, має бути забезпечено наявність контуру захисного заземлення відповідно до вимог ПУЕ, СНиП 3.05.06-85, вимог ГОСТ 12.1.03-87 і технічної документації заводів-виготовлювачів комплектувальних виробів.

Заземленню підлягають усі кабеленесучі конструкції та частини обладнання, що нормально не перебувають під напругою.

Опір захисного заземлення має становити не більше 4 Ом.

 

Вимоги до монтажу та експлуатації

Автоматична установка водяного пожежогасіння та внутрішній і внутрішній протипожежний водопровід монтуються зі сталевих водогазопровідних (ГОСТ 3262-75) і сталевих електрозварних (ГОСТ 10704-91) труб.

Монтаж установки повинен здійснюватися відповідно до вимог ВСН 25-09.67-85 "Правила виробництва і приймання робіт. Автоматичні установки пожежогасіння" і методичними рекомендаціями ВНДІПО МВС Росії "Автоматичні системи пожежогасіння та пожежної сигналізації. Правила приймання та контролю", 1999 р. Для обслуговування цієї установки потрібні слюсар-сантехнік 4-го розряду та електромонтер 4-го розряду.

До роботи з установкою повинні допускатися особи, які пройшли спеціальний інструктаж згідно з ГОСТ 12.0.004-79.

Технічне обслуговування і планово-попереджувальний ремонт установки повинні бути організовані відповідно до РД 009-02-96 "Установки пожежної автоматики. Технічне обслуговування і планово-попереджувальний ремонт" і РД 009-01-96 "Установки пожежної автоматики. Правила технічного утримання".