Проектування системи автоматичної пожежної сигналізації Бізнес-Центру

Наша проектна організація розробила проектну документацію  системи автоматичної пожежної сигналізації будівлі Бізнес-центр.

 проект системи АПС для БЦ

ПРОЕКТУВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Для забезпечення заходів пожежної безпеки Готельно-ділового комплексу з підземною автостоянкою за проектом передбачається автоматична пожежна сигналізація адресно-аналогового типу відповідно до СТУ.

Слугує для контролю стану пожежної обстановки в приміщеннях об'єкта і дає змогу на ранній стадії розпізнавати основні чинники, що супроводжують пожежу, формувати відповідні сигнали на керування технічним обладнанням для запобігання розповсюдженню пожежі, задимленості шляхів евакуації, увімкнення системи сповіщення й керування евакуацією і передавати інформацію до ЦПУ СБ і СПЗ (центрального пункту керування системами безпеки і протипожежного захисту) на 1 поверсі будівлі. Система автоматичної пожежної сигналізації об'єкта призначається для:

 • здійснення контролю сполучних ліній шлейфу пожежної сигналізації та пожежних сповіщувачів;

 • приймання, реєстрації сигналів тривоги, розшифровки номера шлейфу пожежної сигналізації та пожежного сповіщувача;

 • приймання та реєстрації сигналів від автоматичної системи водяного пожежогасіння, розшифрування номера напрямку;

 • передавання сигналів у СППА на запуск дренчерних завіс за зонами контролю пожежної сигналізації;

 • передавання сигналів у СППА на автоматичне вимкнення системи загальнообмінної вентиляції та кондиціонування і закриття вогнезатримувальних клапанів;

 • передавання сигналів у СППА на автоматичне вимкнення систем кондиціонування і теплових завіс;

 • передавання сигналів у СППА на автоматичне увімкнення системи димовидалення з відкриванням відповідних клапанів димовидалення з контролем положення клапана;

 • передавання сигналів у СППА на автоматичне ввімкнення систем підпору повітря з відкриванням відповідних клапанів із контролем положення клапана;

 • передавання керівних команд на запуск системи оповіщення та управління евакуацією;

 • передавання сигналів у СППА на автоматичне переміщення ліфтів на поверх посадки та їх блокування з відкритими дверима;

 • передавання сигналів у СППА на розблокування електромагнітних замків СКУД для евакуації людей із зони пожежі;

 • передавання сигналів у СППА автоматичного ввімкнення евакуаційного освітлення;

 • передавання сигналів у СППА на закриття протипожежних воріт в автостоянці;

 • передавання сигналів у СППА на загальний диспетчерський пульт;

 • отримання сигналів від приладів приймально-контрольних пожежних і управління установок локального пожежогасіння;

 • автоматичного ввімкнення сигналів протипожежного захисту.

Сигнал "Пожежа" передається на пульт центрального спостереження Районного Відділення Державної Протипожежної Служби (ДПС) автоматично одним із таких способів:

 • по виділеній телефонній лінії;

 • з використанням радіоканалу.

Способи та обладнання передавання сигналу "Пожежа" на пульт центрального спостереження визначається технічними умовами на стадії РД.

Технічні рішення АПС побудови сигналізації

Система автоматичної пожежної сигналізації входить до складу інтегрованої системи пожежної безпеки на базі обладнання "SIMPLEX", що містить у собі також обладнання системи сповіщення та управління евакуацією, системи протипожежної автоматики. Застосування цього обладнання дає змогу побудувати єдину систему на одній програмно-апаратній платформі, що містить у собі всі протипожежні системи, які здійснюють обмін даними між пристроями за єдиним протоколом.

Це рішення забезпечує гнучкість побудови і модульний принцип архітектури, що дають змогу модифікувати і нарощувати систему з мінімумом трудовитрат і вирішувати широкий спектр завдань. Основним базовим вузлом системи САПС, що здійснює обробку і передачу інформації між іншими пристроями системи, є прилад приймально-контрольний (ППКП), серії "4100U". Кількість панелей ППКП визначається поділом об'єкта на пожежні відсіки і технічними можливостями встановлюваного обладнання. ППКП встановлюються в поверхових кросових поверхових слабкострумових систем.

Центральну панель ППКП встановлюють у приміщенні ЦПУ СБ і СПЗ, у цьому ж приміщенні передбачають автоматизоване робоче місце (АРМ) системи пожежної сигналізації АРМ-САПС на базі комп'ютера, під'єднаного до центральної панелі ППКП. За допомогою АРМ оператор може спостерігати за місцем виникнення пожежної тривоги і спрацьовуванням пристроїв протипожежного захисту, керувати системами протипожежного захисту і, в разі необхідності, заблокувати видавання команд на автоматичний пуск систем протипожежного захисту. У приміщення ЦПУ СПЗ забезпечується виведення сигналів від усіх протипожежних систем із розшифруванням адреси на дисплеї центральної панелі ППКП та екрані дисплея АРМ оператора САПС.

Максимальна ємність центрального обладнання системи становить 256 ППКП. Кожен ППКП здатний здійснювати збір і обробку інформації від 2000 різних адресних пристроїв (пожежні сповіщувачі, командно-моніторні модулі тощо). Під'єднання поверхових ППКП у загальну шину інтерфейсу обміну даними здійснюється за кільцевою топологією мережі, що забезпечує резервування каналів передавання даних у разі одиничного обриву каналу зв'язку між ППКП. У разі одиничного обриву лінії інтерфейсу система видає повідомлення про обрив лінії інтерфейсу і здійснює автоматичну реконфігурацію напрямку обміну даними без порушення встановленого режиму роботи.

У разі пошкодження обох ліній інтерфейсу ППКП автоматично переходять на функціонування в автономному режимі зі збереженням функцій контролю стану пожежної ситуації в приміщеннях, формування відповідних сигналів на керування інженерним обладнанням для запобігання поширенню пожежі, задимленості шляхів евакуації, увімкнення СОУЕ в межах зони контролю.

Об'єкт обладнуються п'ятьма ППКП, об'єднані кільцевою магістральною лінією, що встановлюються у виділених приміщеннях кросових слабкострумових систем на 1 та 8 (технічному) поверсі корпусів, що захищаються (3 шт.), а також у приміщенні кросової, центральна ППКП (1 шт.) розташована в приміщенні ЦПУ СБ та СПЗ. Приміщення кросових обладнуються охоронною сигналізацією і повинні захищатися від несанкціонованого доступу. Моніторинг стану (з підтвердженням виконання своїх функцій, або передавання сповіщень про несправності) ППКП, що встановлюються в приміщеннях, здійснюється в цілодобовому режимі з центрального ППКП і автоматизованого робочого місця (АРМ) пожежної сигналізації, встановлених у ЦПУ СБ і СПЗ.

ППКП опитує всі сповіщувачі зони контролю САПС, контролює справність з'єднувальних ліній, видає інформацію про несправність сповіщувачів, контролює наявність живлення на резервному введенні та рівень заряджання акумуляторів, встановлених у корпусі ППКП для автономної роботи станції в разі зникнення живлення. У надзвичайних випадках формує сигнал на запуск систем протидимного захисту, систем спринклерного і модульного пожежогасіння, системи сповіщення та управління евакуацією, з передачею сигналу на ЦПУ СБ і СПЗ, із зазначенням характеру і місця події. Пожежні сповіщувачі, елементи керування та моніторингу підключаються кільцевими шлейфами до ППКП САПС.

Завдяки такому під'єднанню, забезпечується збереження зв'язку в разі обриву або короткого замикання в лініях зв'язку з елементами системи, встановленими в інших приміщеннях, шляхом автоматичного вимкнення пошкодженої ділянки лінії та поділу кільцевого шлейфу на радіальні.

Для контролю лінії в шлейфи САПС встановлюють ізолятори короткого замикання на початку, наприкінці шлейфу і в місцях переходу шлейфу з поверху на поверх. Контроль лінії на всьому протязі шлейфу здійснюється завдяки застосуванню баз сповіщувачів із вбудованим ізолятором короткого замикання. Встановлення цих баз проводиться кожні 20 пристроїв шлейфу САПС відповідно до рекомендацій фірми виробника. 

Автоматичною пожежною сигналізацією захищаються всі приміщення об'єкта, за винятком приміщень із мокрими процесами, венткамер, насосних та інших приміщень інженерного обладнання за відсутності в них горючих матеріалів, приміщень В4 і Д, а також сходових кліток (СП5.13130.2009, Додаток А, пункт А4). Відповідно до СТУ підземна автостоянка автоматичною пожежною сигналізацією не обладнується.

По поверхах підземної автостоянки автоматичною пожежною сигналізацією обладнуються тільки технічні та службові приміщення, тамбур-шлюзи ліфтів для перевезення пожежних підрозділів.

Простір за фальшстелею оснащується димовими пожежними сповіщувачами відповідно до Таблиці А.2 СП 5.13130.2009. Критерієм оцінки є умова, що в зоні контролю об'єм горючої маси кабелів перебуває в межах понад 1,5 літрів на погонний метр. Підставою оцінки є завдання суміжних розділів проєкту. Пожежні сповіщувачі, що встановлюються за фальшстелями, оснащуються виносними пристроями оптичної сигналізації (ВУОС). Розміщення автоматичних пожежних сповіщувачів визначається вимогами СП 5.13130.2009, але не менше 2-х у приміщенні. Типи сповіщувачів визначаються відповідно до рекомендацій Додатка М 5.13130.2009.

Тип пожежного сповіщувача обрано залежно від призначення приміщення та його пожежного навантаження. Розміщення сповіщувачів забезпечує вимогу щодо мінімального часу виявлення пожежі. Відстань між пожежними сповіщувачами становить не більше половини нормативного і відповідає вимогам п.14.1 СП5.13130.2009. Для захисту приміщень, у яких передбачається поява диму, не пов'язаного з виникненням пожежі (кухні тощо), використовуються теплові пожежні сповіщувачі.

Ручні пожежні сповіщувачі встановлюються на шляхах евакуації, а також біля шаф пожежних кранів у приміщеннях автостоянки. Кабельні лінії САПС виконуються вогнестійкими кабелями. Формування сигналів САПС на керування протипожежними інженерними системами здійснюється за запрограмованим алгоритмом, див. п. 2.4. 

Склад пропонованого обладнання пожежної сигналізації

Система автоматичної пожежної сигналізації містить у собі таке обладнання:

 • станційне;
 • периферійне.

До складу станційного обладнання САПС входять:

 • "4100-9211" - панель приймально-контрольна пожежна, що містить у собі:
 • майстер-контролер у зборі з інтерфейсом оператора і програмним забезпеченням серії "4100U".
 • вдосконалений процесор.
 • системне джерело живлення і зарядний пристрій.
 • інтерфейс оператора (дисплей).
 • "4100-3101" - інтерфейс на 250 адресних пристроїв IDNet.

Забезпечує:

 • адресацію сповіщувачів та інших пристроїв, що включаються в кільцевий шлейф IDNet;
 • первинний автоматичний (з періодичністю, що налаштовується) збір інформації про статус і стан адресованих пристроїв "4100-5102" - розширювальний блок живлення.

Забезпечує живлення адресованих пристроїв шлейфів IDNet. "4100-6056" - модуль дротового підключення. Забезпечує під'єднання віддалених ППКП у загальну шину інтерфейсу обміну даними. До складу периферійного обладнання САПС входять "4098-9714" - сповіщувач пожежний димовий. Забезпечує:

 • виявлення фактів задимленості в приміщеннях об'єкта;
 • формування тривожного сигналу для адресних установчих баз.
 • контроль запиленості та має систему самоочищення.
 • "4098-9733" - сповіщувач пожежний тепловий.

Забезпечує:

 • виявлення фактів різкого підвищення температури в приміщеннях об'єкта і підвищення температури більш ніж на 57,2 градусів С або зростання температури на 11 градусів Сº за хвилину;
 • формування тривожного сигналу для адресних установчих баз 
 • "4099-9001" - сповіщувач пожежний адресний ручний.

Забезпечує o ручне увімкнення сигналу пожежної тривоги для оперативного передавання інформації про пожежну обстановку в приміщеннях об'єкта. "4098-9792" - база установча, адресна "4098-9789"  - база установча, адресна з підключенням виносного індикатора (ВУОС). Забезпечує контроль стану сповіщувачів; передавання тривожного сигналу на ППКП і виносний індикатор (ВУОС). "4098-9793" - база установча, адресна з ізолятором лінії. "4090-9116" - модуль ізоляції лінії, адресний.

Забезпечує роботу кільцевих ліній САПС у разі короткого замикання з'єднувальної лінії "4090-9118" - модуль моніторно-командний, адресний. Адресні моніторні та командно-моніторні модулі встановлюють у безпосередній близькості від виконавчих пристроїв. У разі формування сигналу "ПОЖЕЖА" зазначені модулі подають сигнал на вимкнення або увімкнення технологічного обладнання.

Система оповіщення та управління евакуацією людей під час пожежі.

Призначення системи системи оповіщення та евакуації

Згідно з СТУ для цього об'єкта проєктується система оповіщення та управління евакуацією (СОУЕ) 3 типу. Оповіщення про пожежу передбачається в усіх місцях постійного і тимчасового перебування людей. СОУЕ призначена для оповіщення людей про пожежу та інші позаштатні ситуації в будівлі з метою їх подальшої евакуації. У штатному режимі роботи СОУЕ може використовуватися також для передавання фонової музики, мовленнєвих оголошень, трансляції повідомлень МГРС.

Технічні рішення в частині пожежної евакуації

Технічні засоби СОУЕ забезпечують:

 • подачу звукового сигналу пожежної тривоги в разі пожежної небезпеки в автоматичному та ручному режимі;

 • голосове оповіщення в разі пожежної небезпеки в автоматичному та ручному режимі;

 • голосове сповіщення про аварії в інженерних системах будівлі та інших позаштатних ситуацій, що вимагають евакуації, в автоматичному і ручному режимі;

 • безпосереднє управління і коригування процесу евакуації оператором в обраних зонах оповіщення (ЗО) за допомогою мовних повідомлень;

 • запис і відтворення мовних/звукових сигналів;

 • подачу в приміщення будівлі оголошення про стандартні та надзвичайні ситуації через мікрофон оператором ЦПУ СБ і СПЗ;

 • подавання в приміщення будівлі голосової інформації про надзвичайні ситуації від міської радіотрансляційної мережі;

 • забезпечення зв'язком ЦПУ СБ і СПЗ із зонами оповіщення людей про пожежу;

 • відтворення аудіосигналів від носіїв фонової музики;

 • програмовані рівні пріоритету аудіосигналів у разі виникнення пожежі, надзвичайної ситуації;

 • контроль ліній оповіщення в автоматичному режимі (на обрив, коротке замикання);

 • контроль справності всіх станційних пристроїв системи в автоматичному режимі;

 • автоматичне резервування підсилювачів потужності (увімкнення резервних підсилювачів у разі поломки основних відбувається без порушення встановленого режиму роботи СОУЕ).

 • Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією (СОУЕ) входить до складу інтегрованої системи пожежної безпеки на базі обладнання "SIMPLEX", що містить у собі також обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації, протипожежної автоматики. Розподіл будівлі на зони оповіщення враховує розбиття будівлі на пожежні відсіки (ПЗ) і групи приміщень різного функціонального призначення. Точну конфігурацію та організацію ЗО визначають на етапі проєктування.

 • Організація ЗО представлена на структурній схемі. Алгоритм роботи СОУЕ відповідно до прийнятих планів евакуації розробляється на стадії робочої документації За сигналом "Пожежа" від САПС в автоматичному режимі здійснюється оповіщення по зонах, за необхідності здійснити оповіщення у виділену зону, оператор ЦПУ СБ і СПЗ у ручному режимі обирає відповідну зону або декілька зон на клавіатурі станційної панелі і вимовляє в мікрофон оголошення.

  СОУЕ являє собою цифрову систему, що відповідає всім вимогам, які висувають до професійних систем оповіщення, і сертифіковану на відповідність нормам пожежної безпеки РФ. СОУЕ будується за децентралізованим принципом з можливістю легкого нарощування і розподілу нових пристроїв системи як за централізованим, так і за розподіленим принципом. Керування та спостереження за роботою СОУЕ здійснюється оператором із приміщення ЦПУ СБ і СПЗ.

 • Основним пристроєм керування системою СОУЕ є станційна панель із мікрофонним модулем і світлодіодними індикаторами. Передбачено організацію автоматизованого робочого місця (АРМ), поєднаного із САПС оператора СОУЕ для відображення графічних планів і стану пристроїв системи, виведення передбачуваних варіантів алгоритмів і перепрограмування. Крім АРМ інформація про події системи і стан відображається на рідкокристалічному екрані станційної панелі і світлодіодних індикаторах. До складу СОУЕ входить:

 • станційне обладнання;

 • кінцеве обладнання (оповіщувачі):  

 • оповіщувач для встановлення в підвісну стелю;


 • оповіщувач для настінного встановлення;

 • оповіщувач рупорного типу (для приміщень автостоянки і технічних приміщень).

 • Склад пропонованого обладнання, топологію і склад станційного обладнання визначають на етапі проєктування.

Станційна панель СОУЕ з центральним мікрофонним модулем розміщується в ЦПУ СБ і СПЗ. Панелі СОУЕ з підсилювачами потужності розміщуються у виділених приміщеннях кросових слабкострумових систем. Надалі передбачається коригування системи СОУЕ після здавання приміщень в оренду та остаточної "нарізки" приміщень.  Коригування СОУЕ в цих приміщеннях виконується за рахунок орендарів. Для розвитку системи закладається резерв ємності підсилювачів не менше 50%.

Світловказівники "Вихід" передбачені в електротехнічній частині проєкту. Кабельні лінії СОУЕ виконуються вогнестійкими кабелями. СОУЕ повинна функціонувати протягом часу, необхідного для завершення евакуації людей з будівлі.  Двосторонній гучномовний зв'язок диспетчера із зонами безпеки МГН (маломобільні групи населення) і ліфтовими холами (згідно з СП 59.13330.2012) передбачено в розділі "Внутрішні мережі зв'язку".

Склад пропонованого обладнання СОУЕ системи евакуації

До складу станційного обладнання СОУЕ входять "4100-1311" - Плата цифрового аудіоконтролера. Забезпечує:

 • автоматичний запис, зберігання і відтворення з карти пам'яті записаних повідомлень/аудіосигналів;
 • контроль стану під'єднаних пристроїв у режимі реального часу;
 • передачу та отримання даних від плат цифрових повторювачів.
 • "4100-0622" - Плата цифрового повторювача аудіо інтерфейсу.
 • автоматичну обробку та ретрансляцію цифрових аудіосигналів, що надходять (до 8 аудіоканалів одночасно);
 • "4100-0623" - Плата мережевого цифрового повторювача інтерфейсу. 
 • обмін даними і керуючими командами за заданим алгоритмом з іншими платами цифрового повторювача інтерфейсу;
 • "4100-1240" - Плата додаткових аудіовходів.
 • підключення до чотирьох зовнішніх пристроїв-джерел аудіосигналів;
 • підключення мікрофона.
 • "4100-1333" - Цифровий підсилювач, 70 В, 100 Вт.
 • трансляцію повідомлень/аудіосигналів на шість аудіовиходів;
 • контроль стану ліній оповіщення на обрив і коротке замикання в режимі реального часу;
 • "4100-1339" - Резервний цифровий підсилювач, 70 В, 100 Вт.
 • автоматичний запис, зберігання і відтворення з карти пам'яті записаних повідомлень/аудіосигналів;
 • контроль стану під'єднаних пристроїв у режимі реального часу;
 • передачу та отримання даних від плат цифрових повторювачів;
 • приймання повідомлень, які вимовляє оператор.
 • "4100-1288" - Плата контролю і керування для 64 світлодіодних індикаторів/кнопок.

Система протипожежної автоматики (СППА).

Система протипожежної автоматики (СППА) призначена для організації взаємодії між САПС та іншим інженерним обладнанням будівлі. Функціонування системи протипожежної автоматики реалізується через систему автоматичної пожежної сигналізації за допомогою обміну інформацією між моніторно-командними модулями, моніторними модулями і ППКП.

Система протипожежної автоматики входить до складу інтегрованої системи пожежної безпеки на базі обладнання "SIMPLEX", що містить у собі також обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації, системи сповіщення та управління евакуацією. СППА забезпечує наступне:

 • засобами САПС приймає сигнали від низки інженерних систем будівлі та видає керуючі сигнали згідно із заданим алгоритмом;

 • взаємодію засобами САПС із системою протипожежної автоматики за допомогою релейних модулів і адресних міток.

  До обсягу СППА входить контроль таких параметрів:

 • положення клапанів систем димовидалення та підпору;

 • режим шафи роботи установок димовидалення і підпору (ручний/автоматичний);

 • режим роботи установки димовидалення і підпору (сигнал "Робота/аварія", "Моніторинг запуску (установка працює)", "Несправність живлення");

 • положення засувок перед сигналізаторами протоку рідини (СПРР);

 • стан сигналізаторів протоку рідини;

 • параметри системи водяного пожежогасіння;

 • приймання сигналів від кнопок "Пуск" у шафах пожежних кранів;

 • контроль положення вогнезатримувальних клапанів, а також клапанів димовидалення і підпору;

 • контроль живлення і контроль зарядки АКБ блоків живлення протипожежної автоматики.

  До обсягу СППА входить управління таким інженерним обладнанням:

 • відкриття клапанів димовидалення та підпору;

 • відкриття клапанів вогнезатримувальних систем загальнообмінної вентиляції;

 • вимкнення систем вентиляції та кондиціонування;

 • увімкнення систем димовидалення та підпору;

 • сигнал на запуск дренчерних завіс;

 • сигнал на розблокування електромагнітних замків СКУД;

 • сигнал на опускання ліфтів на посадковий поверх;

 • сигнал на включення світильників евакуаційного освітлення;

 • сигнал на закриття протипожежних воріт в автостоянці;

 • сигнал на відключення теплових завіс;

 • сигнал на увімкнення системи оповіщення та управління евакуацією.

 • передача сигналів "пожежа у відсіку/зоні" в систему диспетчеризації інженерного обладнання.

  Проєктом передбачено сигнали на вимкнення установок загальнообмінної вентиляції (припливної та витяжної), підпору і димовидалення - по одному сигналу на кожну шафу управління установкою. До об'єму проєкту СПА не входять виконавчі пристрої (приводи клапанів вентсистем, приводи дренчерних клапанів, реле протоку, кінцеві пристрої запірної арматури та інше).

 • Для дистанційного ввімкнення системи протидимного захисту відповідно до СП 7.13130.2009 передбачено адресні ручні сповіщувачі з написом "ЗАПУСК ДУ", які встановлюють у шафах пожежних кранів. Для контролю кнопок "Пуск" у шафах пожежного водопроводу передбачено модулі моніторні адресні "4090-9001". Кнопки "Пуск" використовується для дистанційного пуску насосів і визначення місця розкриття мережі в кожній шафі пожежного крана. Датчик положення передбачається в розділі "Система автоматичного пожежогасіння та протипожежний водопровід" 3/1/12/FCC-ПБ2 том 9.2. Кабельні лінії СППА виконуються вогнестійкими кабелями.

Автоматизація протидимного захисту.

Крім автоматичного управління проєктом передбачається:

 • дистанційне керування (з приміщення ЦПУ СБ і СПЗ) обладнанням інженерних систем, а саме:
 • дистанційне увімкнення вентиляторів димовидалення і підпору, а також дистанційне керування клапанами протидимної та загальнообмінної вентиляції з приміщення диспетчерської (диспетчер має можливість увімкнути вентилятори димовидалення і підпору і відкрити зблоковані з ними клапани димовидалення за умови, коли не надходить сигнал із системи пожежної сигналізації);
 • дистанційне увімкнення вентиляторів димовидалення та підпору, а також дистанційне керування клапанами протидимної та загальнообмінної вентиляції від ручних пожежних сповіщувачів дистанційного запуску системи димовидалення, встановлених у шафах пожежних кранів (у разі натискання на цю кнопку формується керувальний сигнал на запуск відповідних вентиляторів димовидалення та підпору й відчинення зблокованих із ними клапанів димовидалення та підпору);
 • місцеве керування системами димовидалення, підпору повітря та загальнообмінної вентиляції, а саме:
 • ручне керування вентиляторами димовидалення і підпору, загальнообмінної вентиляції від щитів керування, розташованих у венткамерах або електрощитових;
 • ручне керування клапанами димовидалення, підпору повітря від кнопок у місцях установлення клапанів;
 • ручне керування вогнезатримувальними клапанами загальнообмінної вентиляції від кнопок у місцях установлення клапанів.

Передбачено передавання сигналів у приміщення ЦПУ СБ і СПЗ:

 • про пуск вентиляторів димовидалення та підпору;

 • про аварію установки димовидалення та підпору;

 • про вимкнення автоматичного пуску вентиляторів димовидалення та підпору;

 • про несправність живлення установки

 • про положення клапанів протидимної вентиляції ("відкрито/закрито").

  Передбачено випереджальний автоматичний пуск систем витяжної протидимної вентиляції щодо моменту запуску систем припливної протидимної вентиляції від 20 до 30 секунд. Для керування клапанами димовидалення та підпору використовуються командно-моніторні модулі Simplex 4090-9118, інтегровані в кільцеві шлейфи САПС, і блоки керування клапанами типу БУОК СВТ (НВФ "СВІТ"). 

 • Відповідно до п. 7.18 СП7.13130.2009 у разі вимкнення електроживлення приводу клапана димовидалення та підпору, заслінка має зберігати своє положення. Розділом протидимної вентиляції передбачено реверсивні приводи (без поворотної пружини) для клапанів димовидалення та підпору, для вогнезатримувальних клапанів загальнообмінної вентиляції - електромеханічні приводи (з пружинним поверненням).  БУОКи СВТ 667.23.221 дають змогу керувати реверсивними приводами систем протидимінного захисту, БУОКи СВТ 667.13.221 дають змогу керувати електромеханічними приводами вогнезатримувальних клапанів загальнообмінної вентиляції. 

 • Інформація про спрацьовування і несправності обладнання систем протипожежного захисту, а також переведення в ручний режим управління передається в приміщення ЦПУ СБ і СПЗ. На моніторі інтегрованої системи протипожежного захисту відображаються мнемосхеми систем протидимного захисту, на які виводять покази, що характеризують стан установок і режими їхньої роботи. Графічний інтерфейс системи диспетчеризації дає змогу черговому оператору швидко і правильно оцінити ситуацію для подальших дій за інструкцією. Командно-моніторні модулі та блоки керування клапанами розміщуються біля клапанів.

Автоматизація системи водяного пожежогасіння та пожежного водопроводу

Технічні рішення щодо системи автоматичного пожежогасіння та протипожежного водопроводу наведено в Томі "Система автоматичного пожежогасіння та протипожежний водопровід". Індикація про роботу насосної установки формується на приладах Спрут-ЦПІ, Спрут-ПІ, які передбачені. У СПА передбачено передавання таких сигналів від системи водяного пожежогасіння та внутрішнього протипожежного водопроводу:

 • про стан насосних установок (3 сигнали від кожної групи насосів - "Аварія", "Запуск установки", "Автоматика відключена");

 • про індивідуальний стан кожної засувки на трубопроводі насосної групи "Засувка не в нормі";

 • про положення поверхових засувок (затворів) (відкрито/закрито);

 • про стан сигналізаторів потоку рідини (СПРР);

 • про стан кнопки "Пуск" пожежного крана.

  До об'єму СПА входить керування таким обладнанням системи водяного пожежогасіння та внутрішнього протипожежного водопроводу:

 • запуск насосів внутрішнього протипожежного водопроводу (при надходженні сигналів про відкриття пожежних кранів);

 • сигнал на запуск дренчерного пожежогасіння.

  Для контролю кнопок "Пуск" у шафах пожежного водопроводу передбачено адресні модулі моніторні "4090-9001". Кнопка "Пуск" використовується для дистанційного пуску насосів і визначення місця розкриття мережі в кожній шафі пожежного крана. Кнопка "Пуск".

  Сигнали про спрацьовування системи спринклерного пожежогасіння від сигналізаторів потоку рідини (СПРР) і засувок надходять у САПС і використовуються для керування інженерними системами під час пожежі.

  Стан пристроїв і елементів АПТ відображаються на моніторі АРМ у приміщенні ЦПУ СПЗ і СБ.

  Як елементи, що контролюють, використовуються адресні модулі моніторні "4090-9001", включені в адресні лінії САПС. 

Алгоритм роботи сигналізації пожежі

Управлінням інженерними системами об'єкта під час пожежі передбачено приймання керівних сигналів від пожежних сповіщувачів і моніторних модулів системи автоматичної пожежної сигналізації (САПС) із формуванням сигналу "Пожежа" у разі:

 • спрацьовуванні 1-го ручного адресного пожежного сповіщувача з визначенням місця спрацьовування (приміщення, поверх, пожежний відсік);

 • спрацьовуванні щонайменше 2-х автоматичних адресних пожежних сповіщувачів, установлених в окремо взятому обсязі (приміщення, поверх, пожежний відсік);

 • спрацьовуванні спринклерної установки (сигналізатор потоку рідини СПЖ) і надходженні сигналу "Пожежа" від ЦПІ станції спринклерного пожежогасіння;

 • увімкненні внутрішнього пожежного водопроводу.

Електроживлення і заземлення пожежної сигналізації

Устаткування систем протипожежного захисту функціонує в безперервному цілодобовому режимі і вимагає безперебійного електроживлення (що не допускає перерви в подачі електроенергії в будь-яких режимах роботи електроустановок). Відповідно до нормативів, обладнання систем протипожежного захисту за ступенем забезпечення надійності електропостачання належать до електроприймачів 1 категорії. 

Забезпечення 1 категорії надійності електропостачання та мережа електроживлення 220В 50Гц зазначеного обладнання передбачається в розділі ЕМ і забезпечуються електроенергією від двох незалежних взаємно резервних джерел живлення, з додатковим живленням від третього незалежного джерела живлення (акумуляторних батарей). Джерела вторинного електроживлення передбачаються в комплекті з акумуляторами.

Заземлення приладів пожежної сигналізації в обсязі вимог документації на прилади виконується відповідно до вимог ПУЕ і РД 78.145-93 від шини заземлення РЕ електрощита вище зазначених навантажень. Живучість і стійкість до зовнішніх впливів. Все обладнання відповідає вимогам відповідних стандартів з електромагнітної сумісності.

Для нейтралізації перешкод, що викликаються електромагнітними полями, передбачається використання оптоволоконної та екранованої кабельної продукції, також у будівлі передбачається система вирівнювання потенціалів. Охорона довкілля Обладнання, що встановлюється, не є джерелом шкідливих викидів. Спеціальні заходи щодо захисту довкілля не потрібні (зокрема й під час утилізації несправних компонентів системи, що відпрацювали свій термін, або компонентів системи, що відпрацювали свій термін).

Заходи з охорони праці та техніки безпеки. Як заходи з техніки безпеки передбачається прийняття основних проєктних рішень відповідно до вимог ПУЕ і ВСН 604-III-87. Охорона праці забезпечується проєктованими системами освітлення робочих місць згідно із санітарними нормами і системою вентиляції та кондиціонування, контроль за мікрокліматом у приміщеннях здійснюється за допомогою термометрів і психрометрів.

Шуми від обладнання не перевищують допустимих норм. Експлуатація обладнання повинна здійснюватися персоналом Замовника, який пройшов навчання і вивчив технічну та експлуатаційну документацію на систему загалом та її окремі компоненти. Протипожежні заходи. Протипожежними заходами передбачається прийняття основних проєктних рішень відповідно до чинних нормативних документів РФ. Для забезпечення можливості первинного пожежогасіння на етапі будівництва в поверхових пожежних шафах Замовником передбачено встановлення вуглекислотних або порошкових вогнегасників об'ємом не менше 15 л.